2018-03-15

15 framtidsfrågorRSS

Vi har tagit fram en broschyr där vi redovisar våra ställningstagande i 15 frågor som rör fjärrvärmens förutsättningar.

Det handlar bland annat om plast, skatter, kraftvärme och om fjärrvärmens roll i större städer och samhällen.

Ta gärna del av broschyren