2018-04-17

Årsredovisningen för 2017RSS

Söderenergis finansiella resultat, inriktning och hållbarhetsarbete.

Ta del av årsredovisningen här


Vårt hållbarhetsarbete beskrivs utifrån de områden där vi har störst påverkan och gör mest skillnad.

  • Miljöpåverkan och resurshushållning
  • Personal och arbetsmiljö
  • Affärsetik och ansvar i leverantörskedjan
  • Tillförlitlig energiförsörjning
  • Långsiktigt lönsamt företag

 

Inom ramen för vårt hållbarhetsprojekt genomförde vi under förra året en intern väsentlighetsanalys och en omfattande dialog med ett 20-tal av våra intressenter för att identifiera och utveckla våra viktigaste hållbarhetsområden. Det är dem vi har byggt vår årsredovisning på.