2015-10-26

Söderenergi slår ett slag för bioenergiRSS

Vi medverkar tillsammans med Svebio i en bilaga i Dagens Samhälle där vi lyfter fram bioenergins betydelse.

Bioenergi har stor betydelse för vår framtida energiförsörjning.

Skogen är en viktig klimatresurs och bostäder bör byggas med justa byggregler. Dessa åsikter förs fram i bilagan, Bioenergi, i Dagens Samhälle. Bilagan är ett initiativ av Svebio. Energiministern, Ibrahim Baylan vill göra el av svenska skogar och Karin Medin uppmanar Boverket att tänka om kring föreslagna byggregler. Syftet är att påverka Energikommissionens ledamöter i synen på bioenergi.

Vi har även passat på att förmedla ett "Söderenergi" budskap genom att annonsera i bilagan.

Se annons

Dagens Samhälle når beslutsfattare inom kommuner och övrig offentlig sektor.