Om Söderenergi

Igelstaverket. Foto: Florian Sander 

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll.

Fem anläggningar
I företaget ingår fem anläggningar:

De två senare är reservanläggningar som används när det är mycket kallt ute.

Ägare
Söderenergi ägs av Telge AB(42%) i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB(58%). Södertörns Energi är ett holdingbolag ägt av Huddinge och Botkyrka kommun. Inflytandet är dock lika stort för de båda ägarbolagen.

El och värme för ett hållbart samhälle
Få en inblick i vad vi gör och hur klimatsmart energi fungerar, se vår film.