2016-12-01

I år stödjer vår julgåva Rädda Östersjön!RSS

Istället för julklapp till medarbetarna och julkort till våra samarbetspartners skänker Söderenergi en julgåva till Världsnaturfonden WWF´s arbete.

 

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Läs mer om vad de gör

 

 

 

Vårt engagemang idag

Vi är med i Svealands kustvattenvårdsförbund sedan ett 10-tal år. Söderenergis utsläpp till kustområdet är mycket begränsade men vill som regional samhällsaktör bidra till att förbättra vår miljö. Vi nyttjar ju också Östersjön för våra bränsletransporter.

Syftet med vattenvårdsförbundet är att öka kunskapen om våra kustvatten och bedriva undersökningar av vattenkemi och växt- och djurliv i kustområdet, sprida denna kunskap och driva på åtgärder för att förbättra miljön längs våra kuster.

Andra medlemmar i förbundet är kommuner, statliga och regionala myndigheter samt större företag i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län. Är du intresserad av att veta mer, gå in på hemsidan http://www.skvvf.se.