2017-04-07

Klimat- och resursbokslutRSS

Hur påverkar Söderenergis miljötjänst klimatet och jordens resurser?

Under 2016 har vi gjort två viktiga bokslut. Vi ville veta hur vi sköter oss i klimatfrågan och hur vi värnar om jordens resurser.

Klimatbokslutet visar att vi 2015 undvikit utsläpp av närmare 800 000 ton koldioxid. Vårt resursbokslut visar att vi värnar om jordens resurser. Med förnybara och återvunna bränslen har vi under samma år undvikit användning av jordens resurser motsvarande 180 000 ton kol.