2017-07-03

Debattartikel: Plastavfallet måste minska - här är fyra konkreta åtgärder RSS

Söderenergi är tillsammans med andra företag med i debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Plast är en av vår tids stora miljöutmaningar och för att vi ska kunna hantera den krävs konkreta åtgärder som stimulerar ökad materialåtervinning i närtid. Det skriver ett flertal aktörer som representerar såväl energiåtervinnare som materialåtervinnare samt akademi och miljörörelse i ett gemensamt debattutspel med förslag på flera konkreta åtgärder för att minska plastavfallet.

Ta del av artikeln här

Aktuell Hållbarhet är ett ledande kunskaps- och medieföretag inom miljö, hållbarhet och CSR.