2018-02-09

Pressmeddelande: Avfallsförbränning med energiåtervinning ger samhällsnytta för miljarderRSS

Idag publicerar Söderenergi en ny rapport som visar att samhället sparar stora belopp på energiåtervinning av avfall. Förbränningen ersätter klimatpåverkande fossila bränslen och minskar spridningen av miljögifter, samtidigt som den levererar el och fjärrvärme.