2015-06-11

Söderenergis kommentarer till SVTs granskning om avfallsförbränningRSS

SVT genomför en granskning av sophantering och import av farligt avfall. Söderenergi är inte tillfrågad inför programmen. Vi är dock medvetna om att programmen reser frågor som även berör Söderenergis agerande och förhållningssätt.