Oplanerade driftstörningar

Söderenergi producerar fjärrvärme till bland annat distributionsbolagen Telge Nät i Nykvarn och Södertälje samt Södertörns Fjärrvärme i Botkyrka, Salem och Huddinge.  Fjärrvärme har en mycket hög tillgänglighet, men det händer att vi får driftavbrott.  På den här kartan kan du se om det finns något driftavbrott inom ditt område.

Ett driftavbrott behöver inte nödvändigtvis innebära att dina element eller varmvattnet blir kallt. Det tar lång tid från det att ett avbrott skett tills det ger utslag i nätet. Nätet är drygt 500 kilometer långt. Under den tiden har vi oftast åtgärdat problemet och fått igång produktionen igen. 

Information via SMS
Södertörns Fjärrvärme har gjort det möjligt för sina kunder i Huddinge, Botkyrka och Salem att anmäla intresse om att få driftavbrottsinformation via SMS eller e-post på sin hemsida. Här får man också information om planerade avbrott. 
Undrar du som kund över något som har med din leverans att göra eller andra frågor tex fakturor mm ska du vända dig direkt till din leverantör dvs Södertörns Fjärrvärme i Botkyrka, Salem och Huddinge eller Telge Nät i Nykvarn och Södertälje.