2015-03-04

Karin Medin träffade energiministern Ibrahim BaylanRSS

Vid ett lunchmöte arrangerat av Huddinges kommunalråd, Emil Högberg (S), fick Karin Medin, VD Söderenergi, tillfälle att diskutera fjärrvärme med Ibrahim Baylan. Karin lyfte bland annat upp frågor kring Svenska byggregler och vår dispens för 74-tons flisbil.

Socialdemokraterna i Huddinge bjöd på måndagen in Söderenergi och Scandinavian Biogas Fuels för en träff med energiminister, Ibrahim Baylan. Med på mötet fanns även politiskt sakkunniga inom energifrågor. Karin Medin tog tillfället i akt att diskutera de Svenska byggreglernas utformning som missgynnar produkten fjärrvärme, anses bryta mot EU:s direktiv och riskerar att öka klimatpåverkan.

Karin välkomnade alternativa uppvärmningsformer och betonade att konkurrens är bra för alla parter när den sker på samma villkor vid ny- och ombyggnationer. Karin tog också upp vårt behov av att få permanent tillstånd att köra 74-tons flisbilen och i förlängningen även kunna uppgradera den till 98 ton. Detta skulle ytterligare minska antalet transporter och vår miljöbelastning.