7 mars 2019

Panntoppen Igelsta kraftvärmeverk

Fotograf Per Asplund