7 mars 2019

Lego avskiljer bränsle

Fotograf Tore Marklund.