Glesbygdslösningar i tätorter motverkar hållbara samhällen

I tätorter som försörjs med fjärrvärme innebär varje installerad värmepump sämre möjligheter att ta hand om avfall på ett miljö- och resursmässigt bra sätt. Om vi vill ha mindre avfall och mer energi på jorden är fjärr- och kraftvärme lösningen i våra tätorter.

Olika typer av värmepumpar, ved och pelletseldning är utmärkta alternativ som uppvärmning i glesbygd – istället för direktverkande el eller oljeeldning. I tätorter där fjärrvärmen är ett alternativ tillför de marginell miljönytta. När fjärrvärmekunder bidrar till grön elproduktion via kraftvärmen minskar utsläppen av klimatgaser. Ägare av värmepumpar förbrukar el som på marginalen produceras i kol- och naturgaseldade kraftverk. Dessa ökar utsläppen av klimatgaser.

I tätorter som försörjs med fjärrvärme innebär varje installerad värmepump en minskad möjlighet att hantera avfall på ett miljö- och resursmässigt bra sätt. Ökande avfallsmängder ställer ökade krav på kommunernas återvinningsbolag. Glesbygdslösningar i våra tätorter gör oss mindre cirkulära och hållbara. De svenska kommunernas tunga investeringar i fjärrvärme och infrastruktur, som idag ger stabilitet och förutsägbarhet, får inte väljas bort av fel skäl till förmån för enskilda värmepumpar och borrhål.

Vår fjärr- och kraftvärme är en miljötjänst som producerar värme och el dygnet runt och året om samtidigt som vi bidrar till att lösa samhällets avfallsproblem. Och det oavsett om vinden blåser eller solen skiner eller om subventioner är höga och elpriser låga. Kunder som väljer fjärrvärme förbrukar energi som till stor del minskar avfallet i Sverige och i Europa. Om vi vill ha mindre avfall och mer energi på jorden är fjärrvärmen lösningen i våra tätorter.

Ni som bor i tätorter behöver gemensamma och hållbara lösningar. Vi värmer era bostäder med ert avfall. Vill någon annan värma er bostad? Fråga då hur de hjälper er med ert avfall? 

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin