23 december 2022

Världen behöver negativa utsläpp. Bio-CCS gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar värme och el.