24 maj 2022

Vi söker Förvaltningsledare och verksamhetsutvecklare inom IT

Söderenergi står inför en spännande förändringsresa som ska realisera vår vision kring digital verksamhetsutveckling och digitalisering. De kommande åren kommer stort fokus ligga på förändring av IT-landskapet och effektivisering av arbetssätt med hjälp av digitala stöd. För dig innebär det stora möjligheter att vara med och påverka resan med hjälp av dina kompetenser och erfarenheter inom en framtidsinriktad och hållbar verksamhet.

I rollen arbetar du till största del inom vår digitala förvaltningsorganisation, vars främsta syfte är att realisera visionen och samtidigt ansvara för att Söderenergis samtliga system fungerar och stöttar vår samhällsviktiga verksamhet.

Vi söker dig som har förmågan att ha överblick, kunna prioritera, se sammanhang och helhetsperspektiv både på strategisk, taktisk och operativ nivå. Du tycker om att leda och motivera arbetsgrupper, du driver med fokus på målen och önskat resultat. Du vet vad som behövs för att skapa arbetsgrupper med gott arbetsklimat. Du ha en god förmåga och erfarenhet av att omsätta verksamhetskrav i tekniska lösningar.

Ta del av annonsen här

Det är Eterni som hjälper oss med rekryteringen av vår nya kollega. Välkommen med din ansökan!