22 februari 2022

Vi söker nu en Underhållsingenjör Elkraft

El- och Automationsavdelningen är en högst teknisk avdelning med ett brett kompetensomfång där tekniska utförare jobbar nära och parallellt med specialistingenjörer. För närvarande berikas avdelningen med 21 medarbetare som är fördelat på två avdelningsspår – en planeringsgrupp med ingenjörer som är inriktade kring långsiktig planering och innovation samt ett motsvarande spår som ansvarar för det dagliga och händelsestyrda kring tekniskt utförande.

Som UH-ingenjör Elkraft har du som huvuduppgift att tillse att elanläggningen inom ditt ansvarsområde på Söderenergi (IKV) underhålls, är säker, dokumenterad och uppmärkt samt följer gällande lagar, regler, standard och rutiner. Du kommer att i nära samarbete med övriga ingenjörer och tekniker på avdelningen arbeta med att planera, dokumentera, utvärdera och budgetera underhåll samt handha underhållsavtal med extern part. Du kommer även att initiera och medverka i olika uppgraderings- och utbytesprojekt och agera kravställare, granskare och mottagare av dokumentation vid förändringsarbeten inom ditt ansvarsområde.

Ta del av annonsen här

Välkommen med dig ansökan!