24 oktober 2022

Vi söker Underhållsingenjör Automation

En lagspelare med ett genuint intresse att arbeta både med människor och teknik, som gillar att ta mycket ansvar, med uppgiften att upprätthålla och förbättra Söderenergis anläggningar. Det kanske är dig vi söker.

Du kommer i nära samarbete med övriga ingenjörer och tekniker på avdelningen arbeta med att planera, dokumentera, utvärdera och budgetera underhåll samt handha underhållsavtal med extern part.

Ta del av jobbet som Underhållsingenjör på El och Automation, det är BraPersonal som hjälper oss med rekryteringen.


Söderenergi söker utvecklingsorienterade människor med olika kunskaper, insikter och bakgrund, särskilt personer med teknisk förmåga och modet att ställa krav på sin omgivning i enlighet med företagets värderingar. 
Välkommen att söka dig till ett företag som genomsyras av en stark miljöprofil och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi.

Med Söderenergis miljötjänst energi återvinner vi återvunna och förnybara bränslen, och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Våra 150 engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare bidrar till att vi uppfattas som innovativa och branschledande.