15 februari 2024

Vi söker Underhållsingenjör Automation & Styr

En spännande och nyinrättad tjänst på Söderenergi. Vår verksamhet genomsyras av ett starkt miljöengagemang och spelar en viktig roll i det cirkulära samhället, i energisystemet och som samhällsviktig funktion. I takt med att omvärlden förändras, utvecklas vår verksamhet och vårt behov av ny kompetens. Välkommen med din ansökan!

Ta del av jobbet som Underhållsingenjör, det är BraPersonal som hjälper oss med rekryteringen.

Söderenergi producerar värme och el som räcker till många. Det gör vi genom fjärr- och kraftvärme. Vår verksamhet bidrar till att fjärrvärmekunder i södra Storstockholm erbjuds hållbar, konkurrenskraftig och leveranssäker energi. Samtidigt erbjuder vi samhället och omvärlden en Miljötjänst som kombinerar lokal, regional och global nytta.