5 april 2022

Vi söker Underhållsingenjör Automation

Förutsättningarna att lyckas i denna befattning är att du är grundläggande tekniskt kunnig inom processtyrsystem, OT/IT men inte minst kommunikativ, strukturerad, ambitiös och ansvarstagande. Du har ett högt initiativtagande och är dessutom säkerhetsmedveten. På Söderenergi gör du skillnad varje dag, vår värme- och elproduktion är en central del i södra Stockholmsregionen. Som företag står vi för en stark miljöprofil och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi.

Som UH-ingenjör Automation har du som huvuduppgift att tillse att de processrelaterade styrsystemen, servrar, datorer, fältbussystem, datanätverk samt dess tillhörande skåp och kapslingar, på Söderenergis anläggningar underhålls, är säkra, dokumenterade och märkta samt följer gällande lagar, regler, standard och rutiner. Du kommer att i nära samarbete med övriga ingenjörer och tekniker på avdelningen arbeta med att planera, dokumentera, utvärdera och budgetera underhåll samt handha underhållsavtal med extern part. Du kommer även att initiera och medverka i olika uppgraderings- och utbytesprojekt och agera kravställare, granskare och mottagare av dokumentation vid förändringsarbeten inom ditt ansvarsområde.

Ta del av annonsen och välkommen med din ansökan