Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Per Larhed Kommunikationschef Tel: 08-553 056 01, 076-803 36 01
Karin Medin VD Tel: 08-553 055 10
Jan-Erik Haglund Hållbarhetschef Tel: 08-553 055 66
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Mynewsdesk.
19 juni 2019

Söderenergi tar strid för ökad spårbarhet i avfallsströmmarna – lanserar nytt verifikat

Under Almedalsveckan lanserar Söderenergi 2-MEND-IX, ett nytt verifikat som erbjuder avfallsaktörer partnerskap för ökad...

28 maj 2019

Teknik i framkant

Vi bygger nytt för en trygg värmeförsörjning och för miljön Vid den här tiden på året inleds revisonperioden för...

26 april 2019

Söderenergi välkomnar analys av CCS

Tidningen Bioenergi, som ges ut av Svebio, publicerar en artikel om potentialen för bio-CCS i Sverige. Omkring 30 miljoner ton...

16 april 2019

Söderenergis kommentar kring koldioxidutsläpp

Med anledning av SVTs nyhet och Länstidningens referat kring Naturvårdsverkets sammanställning av växthusgasutsläpp i...

9 april 2019

Malin är Värme- och kraftföreningens stipendiat och aktuell på Panndagarna i veckan

2018- års stipendium tilldelades Malin Stauber Alfredsson för väl utfört examensarbete ”Effects of Different Fuels on...

8 april 2019

Söderenergi går över till fjärrmätning av bränsleved

Virkesmätning är en central del av skogsnäringens logistik. Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen och...

9 april 2019

Söderenergi Årsredovisning 2018

Hållbar utveckling, fokusområden och finansiellt resultat. Ta del av vår...

13 mars 2019

Klimatbokslut 2018

Söderenergi gör ett klimatbokslut för att se hur fjärrvärmens verksamhet påverkar och bidrar till klimatnyttan. Den visar...

19 juni 2018

Klimatbokslut 2017

Vilka utsläpp har vi tillsammans med våra kunder undvikit genom vår existens? Vilka alternativ skulle behöva rycka in för...

19 juni 2018

Söderenergi Årsredovisning 2017

Söderenergis finansiella resultat, inriktning och...

19 juni 2018

Seminarie i Almedalen – Vi håller Europa rent

Med ett nytt branschsamarbete för ökad transparens kring miljöeffekterna av energiåtervinning vill ett antal energibolag...

19 juni 2018

15 Framtidsfrågor

Söderenergis ställningstagande i 15 frågor som rör fjärrvärmens förutsättningar. Det handlar bland annat om plast,...

WordPress Lightbox Plugin