Samråd inför ansökan om tillstånd för en bio-CCS-anläggning

Söderenergi planerar att uppföra en anläggning för att avskilja koldioxid från rökgaserna från Igelsta kraftvärmeverk för geologisk lagring, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Det är i huvudsak biobränsle som används i kraftvärmeverket, vilket gör att det är en bio-CCS-anläggning som planeras. Ta gärna del av mer information om bio-ccs-projektet.

Som ett led i tillståndsprocessen sker samråd mellan Söderenergi och myndigheter samt närboende och särskilt berörda. Syftet är att informera om planerna på den nya bio-CCS-anläggningen och ge möjlighet att komma med frågor och synpunkter. Samråd med myndigheter genomfördes i september och den 15 november hålls ett allmänt samråd. Tid och plats: kl 18.30-20.00 på Igelsta Gård, Vretensvägen 14 i Östertälje.

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas senast den 15 december 2023 via e-post till anna.gustafsson@soderenergi.se eller till postadress:
Samråd bio-CCS Söderenergi
Att: Anna Gustafsson
Box 7074
152 27 Södertälje

Samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten

Sidan uppdaterades senast: 26 oktober 2023 Kontaktperson för innehållet: Leif Bodinson
WordPress Lightbox Plugin