Sluta importera farligt internetavfall

Svenska folkets näthandel utanför Europa växer. Därmed växer också importen av farligt internetavfall. Kombinationen av godtrogna konsumenter och cyniska producenter innebär en risk, inte minst för känsliga barn som har rätt till en giftfri uppväxt. Askorna avslöjar att producenter utanför Europa ohållbart och skadeslöst anstränger människor och miljö med hälsofarliga produkter som säljs på nätet.

I dialog med Kemikalieinspektionen har vi insett näthandelns betydelse för ökad andel tungmetaller i konsumentprodukter. Enbart Söderenergi koncentrerar årligen över 100 ton tungmetaller i de askor som uppstår av energiåtervinningen. Vetskapen om att bly, kadmium, arsenik, krom och kvicksilver cirkulerar i samhället oroar. Tungmetaller skadar människor och miljö. Bara kadmium orsakar benskörhet och mänskligt lidande för drygt 4 miljarder kronor per år. Den växande näthandeln innebär att vi konsumenter ovetande importerar farligt internetavfall såsom tungmetaller i barnleksaker och i hud- och kroppsnära produkter.

När vi konsumenter importerar utanför Europa gör vi affärer med producenter vi inte känner till. De i sin tur agerar i länder vars kemikalielagstiftning, producentansvar och konsumentskydd är mycket svagt. Varje svensk konsument blir sin egen importör, på egen risk. Svenskarnas årliga näthandel har snart nått 70 miljarder kronor och den ökar. En tydlig konsekvens av ökningen var när Post Nord kroknade av alla kinapaket. Spåren av farligt internetavfall – tungmetaller – hittar vi i det lokala fjärrvärmeföretagets askor. Värmen är lokal och avfallet globalt.

Geografiska gränser suddas ut och avfallet blir mer komplicerat att hantera och farligare att deponera. Därför utgör kombinationen av godtrogna konsumenter och cyniska producenter en risk, inte minst för känsliga barn som har rätt till en giftfri uppväxt. Askorna avslöjar att producenter utanför Europa ohållbart och skadeslöst anstränger människor och miljö med hälsofarliga produkter. Därför är vårt självpåtagna producentansvar för avfallsinnehållet viktigt, inte minst i kommunikation med våra fjärrvärmekunder.

Om dina barn fick bestämma skulle du aldrig handla hälsofarliga leksaker på nätet. Eller hur?

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin