Förr hade vi stenkol.
Nu har vi stenkoll.

Vår samhällsnytta

Vi ska bidra till att våra kunder och ägarkommuner utvecklas mer hållbart genom att leverera konkurrenskraftig och leveranssäker energi med minimal miljö- och klimatpåverkan. Vi ska ligga i framkant i valet av teknik och bränsle. Vi ska välja återvunna och förnybara avfallsbränslen samt minimera användningen av ändliga naturresurser. Vår Miljötjänst innebär att vi bidrar till ökad resurshushållning och minskad miljö- och klimatpåverkan från samhällets avfall, samtidigt som vi hanterar vårt eget avfall på ett resurseffektivt och säkert sätt. Vår affärsutveckling ska drivas av ökad hållbarhet, kunna verifieras och även inkludera kunder och leverantörer. Det är hållbar energiförsörjning på Söderenergi.

Vad vi gör

Söderenergi producerar värme och el som räcker till många. Det gör vi genom fjärrvärme och kraftvärme, främst på Igelstaverket i Södertälje. Läs mer om Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent och vår organisation.

Om oss

.

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande formulerar vi i en tid när jordens resurser utarmas och avfallsbergen växer. Med teknik i framkant är vi stolta att kunna erbjuda vår Miljötjänst till nytta för kunder inom energi och återvinning.

Gå vidare

.

Våra nyttor

Vi ser till helheten när vi har fokus på hållbarhet. När vi gör om avfall till energi i Sverige minskar klimatavtrycken i Europa. Vår Miljötjänst kombinerar lokal, regional och global nytta för våra kunder och samhället i stort.

Gå vidare

.

Våra val

Åt vilket håll bör utvecklingen gå för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma ett mer hållbart samhälle? Här har Söderenergi en viktig roll. Våra val påverkar dig. Dina synpunkter påverkar oss.

Gå vidare

Sidan uppdaterades senast: 5 mars 2019 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin