Värna mark för hållbar och efterfrågad energiproduktion

Våra kommuner växer och nu byggs nya bostäder med gamla industrier som grannar. Med hänsyn till fjärrvärmens viktiga samhällsroll och ökad efterfrågan på el måste vi värna om våra skyddsavstånd och söka former för att kunna samexistera med nya bostäder. Våra industriella verksamheter har historiskt placerats i utkanten av tätorterna. Nu växer och förtätas våra kommuner i rask takt. Skyddsavstånden minskar samtidigt som kommunerna efterfrågar mer energiproduktion. En stor del av fjärrvärmen produceras i fjärrvärmeverk utan elproduktion. Den allvarliga och bristande elkapaciteten gör våra lokalsamhällen sårbara. Om fjärrvärmeverk ersätts med moderna, lönsamma och även elproducerande kraftvärmeverk skulle sårbarheten minska och expansionen av nya bostäder och nya företagsetableringar underlättas. Kraftvärmeverk förutsätter mark att bygga på. I dag råder en stark konkurrens om byggbar mark i våra storstäder. Att hitta platser för nya anläggningar är svårt och det är därför oerhört viktigt att beakta värdet av en lokalt producerad kraftvärme i framtida kommunala översikts- och detaljplaner. Igelsta är en utmärkt plats för en utökad kraftvärmeproduktion. Läget är fortfarande relativt avskilt från annan bebyggelse med tillgång till Östersjöhamn och bra bilförbindelser. En utbyggnad här skulle skapa stora värden för våra ägarkommuner och för företag som vill etablera sig i hållbara och stabila miljöer.

Gamla industrier får ofta nya grannar. Då gör vi vad vi kan för att samexistera. För det är det enda som fungerar. Att göra vad vi kan.

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Leif Bodinson
WordPress Lightbox Plugin