Vårt producentansvar är självklart och självpåtaget

Med ett självpåtaget producentansvar påverkar vi producenter, produktion, materialval och konsumtion i en mer hållbar riktning. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Avfallet vi hanterar innehåller oroväckande mängder tungmetaller och andra ämnen som skadar människor och miljö. Vi ser också att den illegala avfallshanteringen växer. Det vill vi motverka och skydda oss mot. Med spårbarhet i avfallet och transparens om innehållet adresserar vi risker, brister och kostnader där de uppstår. Om vi inte vet vad vi gör kan vi inte redovisa nyttorna vi gör. Vårt självklara och självpåtagna producentansvar för fjärrvärmen börjar i avfallet. Det vet vi.

Avfallsproblemen är globala och speglas i nio av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vår specifika fjärrvärmeleverans speglas, med god vilja, i tre mål. Vi har tagit det till oss. Hållbar energiåtervinning börjar redan i avfallet och i de resurser vi använder för att producera fjärrvärmen. Runt om i Europa och i övriga världen växer soptipparna ohanterligt. Det svenska deponiförbudet av brännbart avfall har sedan början av 2000-talet varit bra. Lösningen heter fjärrvärme.

Att deponera avfall utan avfallstrappans principer är miljö- och resursmässigt förkastligt. Att bränna avfall för att producera energi – utan att veta vad avfallet innehåller – är att upplåta sina pannor som en teknisk deponi, för vem som helst. För oss är detta varken tillfredställande eller hållbart. Vi vill inte riskera förtroendet för fjärrvärmen genom att inte undersöka, förstå och redovisa de nyttor vi gör med avfallet för samhället.

Interpol ser att den globala och illegala avfallshanteringen snart har passerat den globala narkotikahandeln i storlek. Vi vet att de kriminellt organiserade ser vårt och andras företag som intressanta mål för deras illegala avfallsaffärer. Vår väg mot ökad spårbarhet i avfallets innehåll och mer medvetna val av leverantörer ger oss ett bättre skydd i avfallsströmmarna. Den illegala avfallshanteringen stärker oss i vårt val av ett självpåtaget producentansvar för fjärrvärmeprodukten.

Vårt självpåtagna producentansvar innebär att vi möter avfallsleverantörer till Söderenergi med spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallstrappan. Vi delar med oss av våra nya kunskaper som avslöjar att producenter ohållbart anstränger samhället med miljö- och hälsofarliga produkter. Vi bygger partnerskap med återvinningsföretag och gör våra leverantörer av avfall till kunder av vårt verifikat, 2 MEND-IX. Vi gör varandra bättre.

Vi erbjuder fjärrvärmeföretag medlemskap i 2 MEND-IX. Vi samverkar för att succesivt bemästra det operativt svåra med att nå spårbarhet i avfallsströmmarna. Vi samverkar för att inse det strategiskt nödvändiga i att stärka vårt självpåtagna producentansvar.

Tillsammans adresserar vi risker, ansvar och kostnader till de aktörer som orsakar dem. De som sätter stor ekonomisk press på avfalls-, material- och energiåtervinningsföretag. Kostnaderna för avfallshanteringen förs uppåt i avfallstrappan. Ända upp till produktionsledet för att där effektivt kunna påverka både producenter, produktion, materialval och konsumtion i en mer hållbar riktning.

När vi lyckats kommer politiker också att inse det hållbara med att beskatta de som smutsar ner istället för oss som håller rent. Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden.

Vårt producentansvar börjar inte i ditt element. Det börjar i ditt avfall. Hur är det ens möjligt?

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin