Information för entreprenörer

På Söderenergi har vi arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn i fokus

Vi månar om din och vår säkerhet

Ska du arbeta inne på anläggningen behöver du säkerhetsutbildning

Alla entreprenörer som ska göra arbeten inne på någon av Söderenergis anläggningar måste ha ett giltigt SSG Entrepass samt ha gått utbildning i Söderenergis lokala säkerhetsregler med godkänt resultat. Det är SSG som svarar för administration av bägge utbildningarna. Kontakta Söderenergis arbetsmiljösamordnare om du har frågor kring användandet av SSG Entre på Söderenergi.

För dig som chaufför

På Igelstaverket har vi många transporter dagligen och alla chaufförer måste ta del och följa våra säkerhetsregler. I foldern finns också en karta med anvisad körväg på området.

 

Vid behov av bodplats på Igelstaverket

Information om Cramo´s hantering samt en blankett för bokning av bodar eller plats i bodar på Söderenergis område.