Organisation

Söderenergi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent. Vi producerar värme och el till invånare och verksamheter i södra Stockholmsregionen. Utöver vår fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion levererar vi också ånga och hetvatten till industrin i Södertälje. Vår verksamhet spelar en viktig roll i det cirkulära samhället, i energisystemet och som samhällsviktig funktion.

Merparten av vår värme säljs och distribueras av Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av SFAB i Huddinge, Botkyrka och Salem. Vi bidrar till att våra kunder och ägarkommuner utvecklas mer hållbart genom att leverera konkurrenskraftig och leveranssäker energi med minimal miljö- och klimatpåverkan.

Vi har ett produktionssamarbete med Stockholm Exergi och Norrenergi. Med samarbetet ökar Söderenergis produktion och försäljning av värme, vilket också gynnar ökad elproduktion. Samarbetet innebär att vi tillsammans optimerar fjärrvärmeproduktionen för hela Storstockholm, ett av världens största och mest komplexa fjärrvärmenät.

Det är anläggningarna på Igelstaverket i Södertälje som står för den största delen av värmeproduktionen och det är här som elen produceras i kraftvärmeverket. Vi har dessutom en viktig anläggning i Fittja och en mindre i Skogås. Därutöver finns två reservanläggningar, i Huddinge och Södertälje.

  • fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier, dygnet runt och året runt.
  • el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Den säljs direkt till den nordiska elbörsen.

På ett år omvandlar vi ca 1 miljon ton avfall till energi. Ett normalår producerar vi ~ 2 500 GWh värme och ~ 500 GWh el.

Affär och uppdrag

Affärside
Vi skapar hållbara och innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi i det cirkulära samhället.

Vision
Ett hållbart samhälle och förbättrade livsvillkor för kommande generationer.

Vår hållbarhetsstrategi är vår huvudstrategi och vår drivkraft är att förbättra livsvillkoren för kommande generationer inom de områden vi kan påverka.

Ägardirektivet beskriver vårt uppdrag – ett utdrag

Söderenergis primära uppgift är att förse de två ägarnas marknadsbolag, SFAB respektive Telge Nät, med konkurrenskraftig och miljömässigt uthållig fjärrvärme.

Söderenergi ska bedriva produktion av fjärrvärme och el, äga och förvalta denna, samt de fastigheter där verksamheten bedrivs. Söderenergi ska tillsammans med ägarna samordna och effektivisera bolagets verksamhet och samtidigt skapa miljömässigt positiva synergier. Bolaget ska bidra till mål som innefattar att:

  • Kommunerna uppfattas som attraktiva genom att erbjuda kostnadseffektiv uppvärmning och konkurrenskraftiga energilösningar.
  • Maximera produktion av kostnadseffektiv fjärrvärme genom Miljötjänsten, det vill säga energiomvandling av avfallsbränslen (nyttiggörande och omhändertagande av avfall som ej går att återvinna).
  • Avgifta samhället från tungmetaller (kvicksilver, arsenik, bly, kadmium, krom).
  • Bidra till lokal elbalans genom producerad el från kraftvärmen.
  • Minimera klimatpåverkan och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund och säkerställa den långsiktiga lönsamheten i fjärrvärmeaffären. Bolaget ska även bidra till att förändra det svenska energilandskapet genom att vara en respekterad aktör på den publika arenan.

Ägare

Söderenergi AB ägs av Huddinge och Botkyrka kommun via Södertörns Energi och av Södertälje kommun via Telge.

Söderenergi AB ägs av Telge AB i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB. Södertörns Energi är ett holdingbolag ägt av Huddinge och Botkyrka kommuner. Inflytandet är lika stort för de båda ägarbolagen.

Våra systerbolag, tillika marknadsbolag, SFAB och Telge Nät distribuerar och marknadsför fjärrvärmen till slutkunderna inom ägarkommunerna. Söderenergi är en betydande fjärrvärmeproducent med ett kommunalt uppdrag.

Söderenergi bildades 1990, se filmen om vår historia

Ledning

På Söderenergi är vi 160 anställda som håller den samhällsviktiga verksamheten igång.

Det gör vi tillsammans och i samarbete med andra. 

Söderenergis ledningsgrupp speglar de funktioner och den organisationsstruktur vi har.

Klicka på respektive medlem för kontaktinformation samt högupplöst bild

Styrelse

Styrelsen utses av ägarkommunernas kommunfullmäktige och speglar den politiska representationen i kommunen. Styrelsemöten hålls sju gånger per år tillsammans med våra adjungerade ägarrepresentanter Adam Brännström, Södertörns Energi AB och Frank Strand, Telge AB samt fackliga representanter.

Ordförande:
Boel Godner (S) Södertälje.
Vice ordförande:
Louise Callenberg (S) Huddinge.
Pehr-Martin Larsson (C) Botkyrka
Ordinarie ledamöter:
Alexander Rosenberg (M) Södertälje.
Andreas Birgersson (SD) Södertälje.
Boban Pejcic (M) Botkyrka.
Eva Karlsson-Paulsen (M) Huddinge.
Suppleanter:
Lars Evers (MP) Södertälje.
Andrea Furberg (RP) Södertälje.
Annika Tomberg (M) Södertälje.
Niklas Domeij (S) Botkyrka.
Carl Widercrantz (TUP) Botkyrka.
Martin Lindström (C) Huddinge.
Anders Jönson (L) Huddinge.

Sidan uppdaterades senast: 30 januari 2024 Kontaktperson för innehållet: Robert Tingvall
WordPress Lightbox Plugin