Visselblåsning

Inom Söderenergi är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

 
 
 

Vid allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. I arbetsrelaterade sammanhang för att informera/rapportera om allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas. Det kan till exempel röra sig om muta, bedrägeri, stöld, jäv, privat vinning eller olämplig bisyssla.

Funktionen ska inte användas till att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar den person som rapporterar och dennes arbetssituation, till exempel konflikter. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Vem kan rapportera?

 
 
 

Utöver Söderenergis egna anställda så berör det parter som har samverkan eller en arbetsrelaterad relation med oss som företag. Till exempel: konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande.

För att säkerställa att ärenden hanteras både anonymt och av oberoende part använder vi en extern leverantör. Söderenergis visselblåsarfunktion hanteras av företaget Lantero. Det är här du lämnar din anmälan Fyll i formuläret så noggrant som möjligt – på sidan hittar du även information om hur rapporteringen och handläggningen går till. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Söker du mer information om visselblåsarlagen besök gärna Arbetsmiljöverkets hemsida.

Sidan uppdaterades senast: 21 mars 2023 Kontaktperson för innehållet: Johanna Wallenström
WordPress Lightbox Plugin