Jobba på anläggningarna

På Söderenergi är arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn alltid högst prioriterat. Vårt arbete på anläggningarna innefattar risker och vi månar om din och vår säkerhet. Personer som inte följer våra skydds- och säkerhetsregler kan omedelbart avvisas.

Våra huvudanläggningar är Igelstaverket, Fittjaverket, Igelsta hamn och Nykvarns bränsleterminal.

Igelstaverket är klassad som ett skyddsobjekt på grund av dess stora betydelse för regionens värmeförsörjning. Vi har därför krav på oss att ha ett effektivt skalskydd för anläggningen vilket också innebär att vi har stärkta tillträdesregler till området samt kontroller. Det avser också Igelsta hamn.

Om du ska jobba på vår anläggning i coronatider

Som en samhällsviktig funktion vidtar vi de åtgärder vi kan för att förhindra smittspridning av Covid-19 inom Söderenergi.

Vår verksamhet bygger på samverkan och samarbete med många andra och är inget vi kan vara utan. Innan du som konsult eller entreprenör kommer till oss är det bra att känna till följande:

Kom inte in på Söderenergis områden om

 • du har minsta tecken på förkylningsliknande symptom
 • du nyligen varit utomlands och inte kan uppvisa resultat från test  (dialog med beställare)

Vid första ankomst

 • ska du ta del av och skriva på en Covid-19 försäkran, det sker hos vakten

Inne på området
Följ våra riktlinjer och agera efter den information du får via din arbetsledare och ser via anslag. Lite kortfattat avser det förhållningssätt kring:

 • åtgärder för att undvika smittspridning
 • avseende bodar
 • specifika gångstråk, återsamlingsplatser, begränsad access.
 • inget tillträde till restaurangen på Igelstaverket, möjlighet att beställa lunch enligt rutin

Vårt förhållningssätt betyder att de som måste vara på anläggningen för att säkerställa drift och underhåll gör vad man kan för att minimera smittspridning. Vi undviker fysiska möten så långt som möjligt och vi tar heller inte emot studiebesök.

Entreprenör eller besökare

Säkerhetsutbildningen SSG

Entreprenörer som ska arbeta inne på någon av Söderenergis anläggningar måste ha ett giltigt SSG-Accesskort samt genomfört utbildningarna i SSG, med godkänt resultat. På plats ska även identitet kunna styrkas genom legitimation/ID-handling (utöver SSG-kort). Det är SSG som ansvarar för administrationen av utbildningarna. Kontakta Söderenergis arbetsmiljösamordnare om du har frågor kring användandet av SSG på Söderenergi.

Alla entreprenörer har krav på att ha med sig personlig skyddsutrustning som exempelvis hjälm och reflexväst.

För dig som besökare

För att besöka Söderenergis anläggningar krävs en avtalad tid med en person på plats. Eftersom Igelstaverket är ett skyddsobjekt ska identitet, vid en kontroll, kunna styrkas genom legitimation/ID-handling. Har du inte en giltig SSG-utbildning måste du gå med ledsagare på området och i våra anläggningar.

Bodplats på Igelstaverket

Ska du jobba på anläggningen under en period och behöver en bod eller en plats? Det är Cramo som ansvarar för och hanterar bodarna inne på Söderenergis område. Ta del av informationen och blanketten för att boka plats.

Bokning och hantering av bodar

Ordering and handling of Site huts 

 

Chaufför

På Igelstaverket har vi många transporter dagligen och alla chaufförer måste ta del och följa våra säkerhetsregler. Chaufförer utan SSG-Accesskort genomgår en mindre utbildning på plats innan inträde till Igelstaverket får ske.

Vi är måna om vår närmiljö, följ vår beskrivna rutt till Igelstaverket – inte din GPS.
Vägbeskrivning

Säkerhetsregler

Vid ankomst och för inpassering, anmäl dig i vakten!

 • Passagerare är inte tillåtna inom området. Extra chaufför som följer med i utbildningssyfte eller vid långväga transporter anmäls i vakten.
 • Husdjur är inte tillåtna utomhus på vårt område, endast i fordon. På ditt ansvar.
 • Respektera och följ trafikregler, skyltar och anvisningar på vårt område.
 • Du får endast vistas i och i närheten av ditt fordon – väst och hjälm på innan du kliver ur bilen!
 • Skyddsglasögon och andningsskydd används vid behov. För bränslechaufförer gäller P3-filter.
 • Fallskydd krävs alltid över 2 meters höjd.
 • Täck av lasten inne på området och undvik nedsmutsning.
 • Bränsleleveranser som inte provtas eller vägs ska avtäckas på respektive lossningsplats.
 • Resterande bränsleleveranser avtäcks efter invägning (utanför våg).
 • Hindra inte annan trafik – tänk på var du ställer fordonet.
 • Rengör bilen innan du åker ut, vi månar om vår närmiljö.
 • Täck lastutrymmet innan du kör ut från området.
 • Efter leverans ska fordonet snarast lämna inhägnat område.

Vid olycka, skador på anläggning eller spill av miljöfarliga ämnen – meddela Söderenergis kontrollrum genom att ringa vakten 076-803 36 90.

Hitta hit

Sidan uppdaterades senast: 12 april 2021 Kontaktperson för innehållet: Pia Bergqvist
WordPress Lightbox Plugin