Jobba på anläggningarna

På Söderenergi är arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn alltid högst prioriterat. Vårt arbete på anläggningarna innefattar risker och vi månar om din och vår säkerhet. Personer som inte följer våra skydds- och säkerhetsregler kan omedelbart avvisas.

Våra huvudanläggningar är Igelstaverket (inkluderar Igelsta hamn) och Fittjaverket.

Igelstaverket är klassad som ett skyddsobjekt på grund av dess stora betydelse för regionens värmeförsörjning. Vi har därför krav på oss att ha ett effektivt skalskydd för anläggningen vilket också innebär att vi har stärkta tillträdesregler till området samt kontroller. Det avser också Igelsta hamn.

Entreprenör eller besökare

Säkerhetsutbildningen SSG

Entreprenörer som ska arbeta inne på någon av Söderenergis anläggningar måste ha ett giltigt SSG-Accesskort samt genomfört utbildningarna i SSG, med godkänt resultat. På plats ska även identitet kunna styrkas genom legitimation/ID-handling (utöver SSG-kort). Det är SSG som ansvarar för administrationen av utbildningarna. Kontakta Söderenergis arbetsmiljöspecialist om du har frågor kring användandet av SSG på Söderenergi.

Alla entreprenörer har krav på att ha med sig personlig skyddsutrustning. Ska du arbeta inom produktionsanläggning, bränsleplan eller inom ett projektområde är det följande krav som gäller; Hjälm med knäppt hakrem, heltäckande överdel och långbyxor med varselklass 2 totalt på hela kroppen, skyddsglasögon och skyddsskor.

För dig som besökare

För att besöka Söderenergis anläggningar krävs en avtalad tid med en person på plats. Eftersom Igelstaverket är ett skyddsobjekt ska identitet kunna styrkas genom legitimation/ID-handling. Har du inte en giltig SSG-utbildning måste du gå med ledsagare på området och i våra anläggningar. Skyddsutrustning. Ska du vistas inom produktionsanläggning, bränsleplan eller inom ett projektområde ska du ha heltäckande kläder (långbyxor, långärmat). Hjälm, varselväst och  skyddsglasögon tillhandahåller Söderenergi på Igelstaverket.

Bodplats på Igelstaverket

Ska du jobba på anläggningen under en period och behöver en bodplats? Vi använder bodar från Cramo men hanterar bokningen själva inom Söderenergi. Ta del av informationen och blanketten för att boka plats.

Bokning och hantering av bodar

Ordering and handling of Site huts 

 

Chaufför

På Igelstaverket har vi många transporter dagligen och alla chaufförer måste ta del och följa våra säkerhetsregler. Chaufförer utan SSG-Accesskort genomgår en mindre utbildning på plats innan inträde till Igelstaverket får ske.

Vi är måna om vår närmiljö, följ vår beskrivna rutt till Igelstaverket – inte din GPS.
Vägbeskrivning

Säkerhetsregler

Vid ankomst och för inpassering, anmäl dig i vakten!

 • Passagerare är inte tillåtna inom området. Extra chaufför som följer med i utbildningssyfte eller vid långväga transporter anmäls i vakten.
 • Husdjur är inte tillåtna utomhus på vårt område, endast i fordon. På ditt ansvar.
 • Respektera och följ trafikregler, skyltar och anvisningar på vårt område.
 • Du får endast vistas i och i närheten av ditt fordon – väst och hjälm på innan du kliver ur bilen!
 • Andningsskydd används vid behov. För bränslechaufförer gäller P3-filter.
 • Fallskydd krävs alltid över 2 meters höjd.
 • Täck av lasten inne på området och undvik nedsmutsning.
 • Bränsleleveranser som inte provtas eller vägs ska avtäckas på respektive lossningsplats.
 • Resterande bränsleleveranser avtäcks efter invägning (utanför våg).
 • Hindra inte annan trafik – tänk på var du ställer fordonet.
 • Rengör bilen innan du åker ut, vi månar om vår närmiljö.
 • Täck lastutrymmet innan du kör ut från området.
 • Efter leverans ska fordonet snarast lämna inhägnat område.

Vid olycka, skador på anläggning eller spill av miljöfarliga ämnen – meddela vår bevakningscentral 076-803 36 90. 

 

Hitta hit

Sidan uppdaterades senast: 12 mars 2024 Kontaktperson för innehållet: Andreas Nordenrot
WordPress Lightbox Plugin