Sol, vind och vatten är utmärkta energikällor.
Men inte i alla väder och i våra städer.

Nyheter

Nytt samarbete visar nyttan med avfallet

Nu inleder Söderenergi och miljöföretaget Ragn-Sells ett samarbete som innebär ökad transparens och spårbarhet för...

Vi måste göra allt av allt och bio-CCS är en del av lösningen

Stort och komplext. Spännande och intressant. Och helt avgörande för att vi ska nå Sveriges klimatmål och återställa...

Grenar och toppar i svenska skogar är en outnyttjad resurs

I början av sommaren gick vi tillsammans med Energiföretagen och branschkollegor ut med en debattartikel som belyser...

Hållbarhet

Söderenergis verksamhet spelar en viktig roll i det cirkulära samhället, i energisystemet och som en samhällsviktig funktion. Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling. Att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter är...

Läs mer

Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden

Söderenergi producerar värme och el som räcker till många. Det gör vi genom fjärr- och kraftvärme. Samtidigt erbjuder vi samhället och omvärlden en Miljötjänst som kombinerar lokal, regional och global nytta.

Läs mer om vår miljötjänst
Söderenergis satsning på negativa utsläpp

Bio-CCS gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar värme och el. Vår anläggning är en av de bäst lämpade i Sverige för att utveckla bio-CCS. Totalt kan vi avskilja ungefär 500 000 ton koldioxid per år och det vill vi göra innan 2030.

Läs mer

Se filmen där vi berättar om bio-CCS på Söderenergi

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

WordPress Lightbox Plugin