Sol, vind och vatten är utmärkta energikällor.
Men inte i alla väder och i våra städer.

Nyheter

Nu blir lastbilarna längre – ett steg på vägen för Söderenergi och klimatet

Från och med idag 1 december öppnar Trafikverket knappt 60 mil statliga vägar för 34,5 meter långa lastbilar. Ett viktigt...

En mix av obruten mark och beprövad teknik

– Tänk dig att vi ska bygga en frukostmaskin där du trycker på en knapp för att få din frukost. Det har aldrig gjorts...

Söderenergi bjöd in till samråd med allmänheten – viktigt steg i satsningen för att fånga in koldioxid

Onsdagen den 15 november genomförde Söderenergi ett samråd på Igelsta gård om den planerade bio-CCS-anläggningen vid...

Hållbarhet

Söderenergis verksamhet spelar en viktig roll i det cirkulära samhället, i energisystemet och som en samhällsviktig funktion. Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling. Att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter är...

Läs mer

Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden

Söderenergi producerar värme och el som räcker till många. Det gör vi genom fjärr- och kraftvärme. Samtidigt erbjuder vi samhället och omvärlden en Miljötjänst som kombinerar lokal, regional och global nytta.

Läs mer om vår miljötjänst
Samråd inför ansökan om tillstånd för en bio-CCS-anläggning

Som ett led i tillståndsprocessen sker samråd mellan Söderenergi och myndigheter samt närboende och särskilt berörda. Syftet är att informera om planerna på den nya bio-CCS-anläggningen och ge möjlighet att komma med frågor och synpunkter.

Läs mer

Se filmen där vi berättar om bio-CCS på Söderenergi

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

WordPress Lightbox Plugin