Sol, vind och vatten är utmärkta energikällor.
Men inte i alla väder och i våra städer.

Ställningstaganden

Åt vilket håll bör utvecklingen gå för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma ett mer hållbart samhälle? Här har Söderenergi en viktig roll. Våra val påverkar dig. Dina synpunkter påverkar oss.

Fjärrvärmen har en fantastisk förmåga att bidra till hållbara samhällen. Vi vet att vår framgång bygger på att andra också ska vilja att vi lyckas. Därför pratar vi inte längre om vad fjärrvärme är. Eller hur fjärrvärmen fungerar. Vi pratar om varför den behövs. Vårt självpåtagna producentansvar är inte resultatet av en yttre kraft som säger att vi måste. Vårt producentansvar är resultatet av en inre kraft som säger att vi vill. Hållbar framtid handlar om att välja.

Våra ställningstaganden

Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden
Vårt producentansvar är självklart och självpåtaget
Förbjud ny fossil plast. Vi behöver inte plasten. Plasten behöver oss.
Avfallsaska, ett problem idag och en resurs i morgon
Svenska skogen är en viktig resurs i kampen för klimatet
Glesbygdslösningar i tätorter motverkar hållbara samhällen
När effekt har betydelse behöver vi mer kraftvärme
Värna mark för hållbar och efterfrågad energiproduktion
Klimatet kräver minusutsläpp av koldioxid

 

Söderenergi är i sig ett vägval. När våra kommunala ägare under förra seklet valde att investera miljarder i fjärrvärme och i Söderenergi följdes det av ett långsiktigt och ansvarsfullt åtagande för kommande styrelser och ledningar. Vi har en lång tradition av att väga för- och nackdelar inför viktiga beslut. Vi var tidiga med att välja bort fossil koleldning för att minska vårt klimatavtryck. Vi var tidiga med att bygga ett av Sveriges största kraftvärmeverk för att producera grön el. Med nya insikter och djupare kunskaper ökar vår förmåga att välja rätt väg. Men vi råder inte över alla beslut. 

Sidan uppdaterades senast: 2 maj 2023 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin