Sol, vind och vatten är utmärkta energikällor.
Men inte i alla väder och i våra städer.

Ställningstaganden

Åt vilket håll bör utvecklingen gå för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma ett mer hållbart samhälle? Här har Söderenergi en viktig roll.

Ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige kommer idag från fjärrvärmen. Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade, hos Söderenergi är det avfall från skogs- och återvinningsindustrin. Att producera energi från samhällets avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin.

Fjärrvärmen avlastar elsystemet genom att minska behovet av el för uppvärmning. Kraftvärme bidrar med lokal elproduktion som avlastar elnätet – samtidigt som den stärker Sveriges behov av ökad elproduktion. Sammantaget, om inte fjärr- och kraftvärmen fanns, skulle det behövas ytterligare elproduktion motsvarande hela Sveriges kärnkraft.

Tack vare bioenergin har utsläppen av fossil koldioxid minskat med en tredjedel sedan 1990. Snart kommer bioenergin också att kunna bidra med minusutsläpp, genom infångning av biogen koldioxid. Fjärrvärmen har en viktig roll i Sveriges energisystem. Den bidrar till ett hållbart samhälle. Och den lokala fjärrvärmen har också en viktig roll när det gäller vår beredskap.

Därför är det viktigt att skapa förutsättningar och regelverk som stödjer fjärrvärmen. Läs mer i våra ställningstaganden.

Sidan uppdaterades senast: 3 november 2023 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin