När effekt har betydelse behöver vi mer kraftvärme

Bristande kapacitet i nationella och regionala elnät orsakas av att elproduktionen inte sker där den behövs. Det gör våra lokalsamhällen sårbara och hindrar dessutom företagsetableringar. Därför behövs lokal kraftvärmeproduktion som ger el när och där den behövs.

Fjärrvärmen avlastar elsystemet genom att minska behovet av el för uppvärmning. Dessutom gör den så kallade kraftvärmen nytta genom att bidra till produktionen av el i Sverige. Sammantaget, om inte fjärr- och kraftvärmen fanns, skulle det behövas ytterligare elproduktion motsvarande hela Sveriges kärnkraft.

Behovet av el i Sverige växer. Den gröna omställningen bygger på elektrifiering, och man spår upp till en fördubbling av elbehovet till 2045. En ökad mängd väderberoende elproduktion gör att tillgången till el kan svänga snabbt, vilket också leder till volatila elpriser.

Dessutom är det trångt i transmissionsnätet som transporterar stora mängder el från de stora elproducenterna till de regionala distributionsnäten. Brist på elkapacitet är redan idag ett hinder för många växande regioner.

I Sverige befinner vi oss den unika situationen att vi har väl utbyggda fjärrvärmesystem som tillsammans utgör en stor potential för elproduktion, kraftvärme och fortsatt viktig avlastning av elnäten tack vare fjärrvärmen.

Dessutom produceras fjärr- och kraftvärme lokalt. Det är också viktigt för vår beredskap.

Idag värdesätts dock inte elkapacitet, det vill säga att ha tillgång till el när och det behövs. Därför är det viktigt att hitta lösningar för en elkapacitetsmarknad, till exempel genom en så kallad effektgaranti.

Kraftvärmen är också planerbar, vilket blir alltmer viktigt för att balansera elsystemet där vind och sol får en allt större andel. Därför är det också önskvärt med ersättning för stödtjänster, där lagrad kraftvärme kan bidra till att stabilisera elsystemet och optimera den lokala elanvändningen.

Sidan uppdaterades senast: 3 november 2023 Kontaktperson för innehållet: Leif Bodinson
WordPress Lightbox Plugin