När effekt har betydelse behöver vi mer kraftvärme

Bristande kapacitet i nationella och regionala elnät orsakas av att elproduktionen inte sker där den behövs. Elen behöver transporteras i långa och trånga nät. Det gör våra lokalsamhällen sårbara och hindrar dessutom företagsetableringar. Omställningen till el från sol och vind är bra men löser inte problemen i tätort. Därför behövs lokal kraftvärmeproduktion som ger el när den behövs och där den efterfrågas.

Den pågående omställningen i Sverige och i norra Europa där el baserad på sol och vind ska ersätta kärnkraft är inte tillräcklig. Effekten uteblir om solen går i moln och om vinden mojnar. Omställningen behöver därför kompletteras med en lokal stabil och trygg elproduktion som garanterar effekt oavsett väder.

I Sverige befinner vi oss den unika situationen att vi har väl utbyggda fjärrvärmesystem som tillsammans utgör en stor potential för kraftvärmeproduktion. En omfattande utbyggnad har redan genomförts där äldre fjärrvärmeverk ersatts av moderna kraftvärmeverk. Dessa producerar värme och el med mycket goda miljöprestanda. Den nya trenden – självförsörjning av energi i tätort – gynnar inte en utbyggnad av kraftvärme.

Det är av stor vikt att lönsam kraftvärme kan byggas ut för att bidra till ett hållbart samhälle. Kraftvärmen ger ett effektivt resursutnyttjande med en stabil och trygg elproduktion som gynnar nya och lokala företagsetableringar.

Dagens elcertifikatssystem har spelat ut sin roll genom andelen utbyggd och förnybar vindel. Den levererar mycket el när det blåser men klarar inte kapaciteten året om. Förmågan att leverera effekt när den verkligen behövs kan inte överlåtas åt sol och vind. Planerbar och stabil elproduktion är starkt efterfrågat och måste premieras för att minska sårbarheten. Därför bör dagens elcertifikatsystem ersättas av andra mekanismer som ger ökat incitament för lokal, förnyelsebar, planerbar och stabil produktionskapacitet av el när den som mest behövs.

En lokal elproduktion har också ett stort värde ur beredskapssynpunkt och bidrar till att lösa samhällets avfallsproblem.

El ska finnas när den behövs och där den behövs. Vi finns här och behövs här. Vår lokala kraftvärmeproduktion är kraften som gör oss mindre sårbara i kommunen.

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Leif Bodinson
WordPress Lightbox Plugin