Din integritet och cookies

Behandling av personuppgifter

På Söderenergi värnar vi om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Till vem lämnar vi ut och var behandlar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter behandlas i de flesta fall i våra interna system. I en del fall överför vi dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag. De är då personuppgiftsbiträden och vi har biträdesavtal på plats med instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet. Vi delar även dina personuppgifter med myndigheter och företag, vid laga krav, som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget eller myndigheten är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget behandlas.

Var hämtar vi dina uppgifter?
Vi behandlar endast personuppgifter som har tillhandahållits oss av dig som leverantör, kund, anställd eller uppdrags/arbetssökande. Vi genomför även kontroll på in-/utpassering från inhägnat område samt användningen av våra IT-system.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system och säkerhetsrutiner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post dataskydd@www.soderenergi.se

Dokumentet förklarar hur Söderenergi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Behandling av personuppgifter

 

 

Cookies

Söderenergis webbplats kan be din webbläsare att lagra cookies, några data, i din dator eller mobiltelefon. En cookie kan användas för att göra det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som du tidigare angett. Den hjälper också till att leverera innehållsspecifik information till dig och spårar hur delar av webbplatser används. Vi kan också använda cookies för att förstå dina inställningar och för att skräddarsy åtkomst till dina inställningar. Ditt samtycke krävs för att Söderenergi på sikt ska komma ihåg dina användaruppgifter och inställningar. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du lagring av cookies. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina webbläsarinställningar för att radera cookies från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Kontrollera din webbläsares instruktioner för att lära dig mer om dessa funktioner. Ditt samtycke är frivilligt, men om du inte godkänner att cookies installeras i din webbläsare, kanske Söderenergi inte kan ge dig fullständig åtkomst till eller all funktionalitet hos våra webbplatser.

Genom att fortsätta använda webbsidan ger jag Söderenergi, eller någon kontrakterad tredje part som agerar för dess räkning tillåtelse, att installera cookies i min webbläsare för att komma ihåg den information jag skriver in, spåra hur jag använder delar av webbplatser, göra det möjligt för Söderenergi att komma ihåg mina användarinställningar och att skräddarsy min åtkomst till webbplatsen genom mina inställningar.

Sidan uppdaterades senast: 7 februari 2019 Kontaktperson för innehållet: Dataskyddsombudet
WordPress Lightbox Plugin