Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Karin Medin VD Söderenergi
Karin Medin VD Tel: 08-553 055 10
Jan-Erik Haglund Hållbarhetschef Tel: 08-553 055 66
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Mynewsdesk.
5 mars 2021

DN Debatt ”Sopbranden i Kagghamra vittnar om naiv syn på avfall”

Söderenergi har idag en debattartikel i Dagens Nyheter. Vi uppmärksammar vikten av ansvarsfull avfallshantering i relation till...

25 februari 2021

Transport av 3 miljoner m³ bränsle per år

Vi lägger stor kraft på att minimera klimatpåverkan genom att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga...

22 januari 2021

Söderenergis förstudie om bio-CCS

I oktober startades förstudien för att undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning på...

22 december 2020

Något är sig likt

Värdet av våra medarbetare, vår produktion och vår samverkan med andra för att säkerställa verksamheten. Vi vill skicka en...

9 december 2020

Utredning och åtgärder efter branden på bränsleterminalen i Nykvarn

Arbetet med att identifiera orsak och initiera förbättringar har naturligtvis haft högsta prioritet för oss inom Söderenergi...

1 oktober 2020

Ansvarsfull avfallshantering

Idag, torsdagen den 1 oktober 2020, lanserar vi vårt samarbete för en mer hållbar och ansvarsfull avfallshantering. Umeå...

26 oktober 2020

Kraftvärmeskriften

KRAFTVÄRME. En berättelse om resurseffektivitet, hållbarhet och försörjningstrygghet. Vilka är kraftvärmens möjligheter...

11 maj 2020

Klimatbokslut 2019

Klimatbokslutet visar vårt gemensamma bidrag till att minska klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 934 900 ton CO2e inte...

28 april 2020

Söderenergi Årsredovisning 2019

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete...

9 april 2019

Söderenergi Årsredovisning 2018

Hållbar utveckling, fokusområden och finansiellt resultat. Ta del av vår...

13 mars 2019

Klimatbokslut 2018

Söderenergi gör ett klimatbokslut för att se hur fjärrvärmens verksamhet påverkar och bidrar till klimatnyttan. Den visar...

3 juli 2018

Nytt initiativ för transparens i avfallstrappan

Söderenergi har kartlagt sin miljöpåverkan med syfte att ge ut ett verifikat till sina bränsleleverantörer. Verifikatet...

WordPress Lightbox Plugin