Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Karin Medin VD Söderenergi
Karin Medin VD Tel: 08-553 055 10
Jan-Erik Haglund Hållbarhetschef Tel: 08-553 055 66
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Mynewsdesk.
15 april 2021

Exjobb: Konceptstudie och scenarier för att omvandla Söderenergis el till vätgas

Axel Öhman går programmet Energi och Miljö på KTH. Innan han till sommaren kan titulera sig som Civilingenjör gör han sitt...

23 mars 2021

Insights intervjuar Karin Medin

Kraft- och fjärrvärmens viktiga roll i ett hållbart och cirkulärt samhälle är frågor som står i centrum för Karin Medin,...

10 mars 2021

DN Debatt: Repliker på ”Sopbranden i Kagghamra vittnar om naiv syn på avfall”

I en replik på vår artikel i DN Debatt konstaterar vi att även Återvinningsindustrin efterfrågar krafttag mot kriminalitet i...

5 mars 2021

DN Debatt ”Sopbranden i Kagghamra vittnar om naiv syn på avfall”

Söderenergi har idag en debattartikel i Dagens Nyheter. Vi uppmärksammar vikten av ansvarsfull avfallshantering i relation till...

25 februari 2021

Transport av 3 miljoner m³ bränsle per år

Vi lägger stor kraft på att minimera klimatpåverkan genom att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga...

22 januari 2021

Söderenergis förstudie om bio-CCS

I oktober startades förstudien för att undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning på...

26 oktober 2020

Kraftvärmeskriften

KRAFTVÄRME. En berättelse om resurseffektivitet, hållbarhet och försörjningstrygghet. Vilka är kraftvärmens möjligheter...

11 maj 2020

Klimatbokslut 2019

Klimatbokslutet visar vårt gemensamma bidrag till att minska klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 934 900 ton CO2e inte...

28 april 2020

Söderenergi Årsredovisning 2019

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete...

19 juni 2019

Söderenergi tar strid för ökad spårbarhet i avfallsströmmarna – lanserar nytt verifikat

Under Almedalsveckan lanserar Söderenergi 2-MEND-IX, ett nytt verifikat som erbjuder avfallsaktörer partnerskap för ökad...

9 april 2019

Söderenergi Årsredovisning 2018

Hållbar utveckling, fokusområden och finansiellt resultat. Ta del av vår...

20 mars 2019

Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi ställer sig bakom Fossilfritt Sverige

Vi på Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi står bakom den färdplan för fossilfri konkurrenskraft i...

WordPress Lightbox Plugin