Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Karin Medin VD Söderenergi
Karin Medin VD Tel: 08-553 055 10
Jan-Erik Haglund Hållbarhetschef Tel: 08-553 055 66
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Mynewsdesk.
22 december 2020

Något är sig likt

Värdet av våra medarbetare, vår produktion och vår samverkan med andra för att säkerställa verksamheten. Vi vill skicka en...

9 december 2020

Utredning och åtgärder efter branden på bränsleterminalen i Nykvarn

Arbetet med att identifiera orsak och initiera förbättringar har naturligtvis haft högsta prioritet för oss inom Söderenergi...

1 oktober 2020

Ansvarsfull avfallshantering

Idag, torsdagen den 1 oktober 2020, lanserar vi vårt samarbete för en mer hållbar och ansvarsfull avfallshantering. Umeå...

16 september 2020

Vägen till att etablera Bio-CCS på Igelstaverket

Vi går nu in i en förstudie hur koldioxidavskiljning från Igelsta kraftvärmeverk kan genomföras. Otroligt spännande och ett...

27 augusti 2020

Brand på Söderenergis bränsleterminal i Mörbyområdet Nykvarn

15/9. På terminalen märks det tydligt att majoriteten av det brandskadade returträt har transporterats bort. ​​Arbetet på...

18 augusti 2020

Skolstart runt om i Sverige med NO på schemat

Att skapa intresse, etablera kunskap och engagemang för energi och hållbar samhällsutveckling är en viktig fråga. Svenska...

26 oktober 2020

Kraftvärmeskriften

KRAFTVÄRME. En berättelse om resurseffektivitet, hållbarhet och försörjningstrygghet. Vilka är kraftvärmens möjligheter...

11 maj 2020

Klimatbokslut 2019

Klimatbokslutet visar vårt gemensamma bidrag till att minska klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 934 900 ton CO2e inte...

28 april 2020

Söderenergi Årsredovisning 2019

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete...

9 april 2019

Söderenergi Årsredovisning 2018

Hållbar utveckling, fokusområden och finansiellt resultat. Ta del av vår...

13 mars 2019

Klimatbokslut 2018

Söderenergi gör ett klimatbokslut för att se hur fjärrvärmens verksamhet påverkar och bidrar till klimatnyttan. Den visar...

19 juni 2018

Klimatbokslut 2017

Vilka utsläpp har vi tillsammans med våra kunder undvikit genom vår existens? Vilka alternativ skulle behöva rycka in för...

WordPress Lightbox Plugin