Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Karin Medin VD Söderenergi
Karin Medin VD Tel: 076 803 35 10
Jan-Erik Haglund Hållbarhetschef Tel: 076 803 35 66
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Mynewsdesk.
15 juli 2021

Intensiva veckor av underhåll i sommarvärmen

Det är ett stort antal entreprenörer inom många professioner som jobbat på Igelstaverket under de senaste elva veckorna....

18 juni 2021

Bio-CCS lämpar sig mycket bra på Igelstaverket

Förstudien för att fånga in koldioxid på Söderenergis anläggning i Södertälje visade på mycket goda förutsättningar....

31 maj 2021

Camilla Koebe blir Söderenergis första Hållbarhets- och kommunikationschef

Camilla Koebe kommer närmast från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) där hon arbetat som kommunikationschef, med...

28 april 2021

Vi kan redan nu minska miljöbelastningen genom färre men större transporter

Tillsammans med Svenska Trädbränsleföreningen arrangerade Söderenergi ett digitalt transportseminarium som gick av stapeln...

15 april 2021

Exjobb: Konceptstudie och scenarier för att omvandla Söderenergis el till vätgas

Axel Öhman går programmet Energi och Miljö på KTH. Innan han till sommaren kan titulera sig som Civilingenjör gör han sitt...

23 mars 2021

Insights intervjuar Karin Medin

Kraft- och fjärrvärmens viktiga roll i ett hållbart och cirkulärt samhälle är frågor som står i centrum för Karin Medin,...

26 maj 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

30 april 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

26 oktober 2020

Kraftvärmeskriften

KRAFTVÄRME. En berättelse om resurseffektivitet, hållbarhet och försörjningstrygghet. Vilka är kraftvärmens möjligheter...

11 maj 2020

Klimatbokslut 2019

Klimatbokslutet visar vårt gemensamma bidrag till att minska klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 934 900 ton CO2e inte...

28 april 2020

Söderenergi Årsredovisning 2019

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete...

19 juni 2019

Söderenergi tar strid för ökad spårbarhet i avfallsströmmarna – lanserar nytt verifikat

Under Almedalsveckan lanserar Söderenergi 2-MEND-IX, ett nytt verifikat som erbjuder avfallsaktörer partnerskap för ökad...

WordPress Lightbox Plugin