Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Robert Tingvall VD Tel: 070 181 15 76
Camilla Koebe Hållbarhets- och kommunikationschef Tel: 070 555 11 55
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Notified.
17 maj 2024

Överenskommelse säkrar långsiktig elproduktion och utveckling

Den uteblivna elproduktionen vintern 2022/23 har satt sina spår vad gäller resultatet. Nu har Söderenergi nått en...

8 maj 2024

Med siktet inställt på en bio-CCS-anläggning

I och med Söderenergis planer på en bio-CCS-anläggning, som ska avskilja biogen koldioxid från rökgaserna vid Igelsta...

25 april 2024

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2023

Under 2023 fick Söderenergi klartecken från Energimyndigheten att fortsätta satsningen på koldioxidinfångning. Produktionen...

24 april 2024

Klimatpåverkan skulle vara 278 800 ton CO2e högre om vi inte fanns

I Söderenergis klimatbokslut studeras verksamhetens totala nettoklimatpåverkan i samhället. Alla våra utsläpp finns med,...

16 april 2024

Vi gillar Idrottens miljöorganisation

Miljömedvetna ungdomar, pengar till klubblagets aktiviteter och en skräpfri närmiljö summerar det lokala...

8 april 2024

Avgörande för klimatmålen och bio-CCS

Teknologin är klar att förverkligas och för biokraftvärmens CO2-fångst återstår den finansiella delen. Offensiv politik...

28 april 2023

Söderenergis klimatbokslut 2022

...

28 april 2023

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2022

...

12 maj 2022

Söderenergis klimatbokslut 2021

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. För varje kg CO2e som vår...

29 april 2022

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling. Vår hållbarhetsredovisning är därför för...

26 maj 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

30 april 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

Söderenergi satsar på bio-CCS

Telge Nät - Värme skapas tillsammans

Energiföretagen Sverige - Vi måste cirkulera mera!

Söderenergi - Eco-smart energy (english subtitles)

Söderenergi - Klimatsmart Energi

Söderenergi - The story, being part of the ecocycle

WordPress Lightbox Plugin