Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Karin Medin, vd
Karin Medin VD Tel: 076 803 35 10
Camilla Koebe, Hållbarhets- och kommunikationschef
Camilla Koebe Hållbarhets- och kommunikationschef Tel: 070 555 11 55
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Mynewsdesk.
26 november 2021

Vinnova stödjer nytt projekt för att beräkna nyttan med bio-CCS på Igelstaverket

De spännande planerna att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket har sedan tidigare fått medel från...

19 november 2021

Fjärr- och kraftvärmens potential i energiomställningen

I veckan var Karin Medin inbjuden som talare på Dagens industri konferens ”Energi”. I sin presentation berörde Karin...

28 oktober 2021

Vårt remissvar till Huddinges miljöprogram – så bidrar fjärrvärme

Söderenergi ägs av kommunerna Huddinge, Botkyrka och Södertälje, och det är också till dessa kommuner som merparten av vår...

1 oktober 2021

Uppdrag och samverkan för stärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

På Söderenergi är vi glada att kunna bidra i det viktiga arbetet framåt. Som aktör på avfallsmarknaden har vi under årens...

22 september 2021

SVT reportage om Söderenergis möjlighet att producera negativa utsläpp genom bio-CCS

Igelstaverkets produktionsprocess, geografiska placering och samarbete med Södertälje hamn gör att anläggningen är en av de...

14 september 2021

Bio-CCS sätter Södertälje på kartan för att minska klimatutsläppen

Nu startar ett nytt projekt för så kallad bio-CCS vid Igelstaverket, där en fullskalig anläggning kan fånga upp 650 000 ton...

26 maj 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

30 april 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

26 oktober 2020

Kraftvärmeskriften

KRAFTVÄRME. En berättelse om resurseffektivitet, hållbarhet och försörjningstrygghet. Vilka är kraftvärmens möjligheter...

11 maj 2020

Klimatbokslut 2019

Klimatbokslutet visar vårt gemensamma bidrag till att minska klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 934 900 ton CO2e inte...

28 april 2020

Söderenergi Årsredovisning 2019

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete...

19 juni 2019

Söderenergi tar strid för ökad spårbarhet i avfallsströmmarna – lanserar nytt verifikat

Under Almedalsveckan lanserar Söderenergi 2-MEND-IX, ett nytt verifikat som erbjuder avfallsaktörer partnerskap för ökad...

WordPress Lightbox Plugin