Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Karin Medin, vd
Karin Medin VD Tel: 076 803 35 10
Camilla Koebe, Hållbarhets- och kommunikationschef
Camilla Koebe Hållbarhets- och kommunikationschef Tel: 070 555 11 55
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Mynewsdesk.
2 november 2022

Söderenergi planerar för bio-CCS i drift 2030

Nu har Söderenergi lämnat in sin ansökan till Energimyndigheten för planeringen av 500 000 ton negativa utsläpp i...

27 oktober 2022

Värna lokal elproduktion i Södertälje

Att producera el är en samhällsviktig verksamhet – det blir tydligt inte minst i kristider. Men i dag har vi en elmarknad som...

19 oktober 2022

DN Debatt. ”Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien”

Företrädare för Fossil­fritt Sverige och ett 20-tal branscher uppmanar den nya regeringen att gasa på i...

18 oktober 2022

Planerar för minusutsläpp i Igelsta 2030

Nu tar vi nästa steg och utreder möjligheterna för minusutsläpp, så kallad bio-CCS, där vi avskiljer och lagrar koldioxid...

22 september 2022

Lokalproducerad el minskar påverkan på fjärrvärmepriset

Söderenergis kraftvärmeverk har en viktig roll i energisystemet då vi både producerar värme och el samtidigt – ett...

5 september 2022

Träff med våra leverantörer på transport- och bränslesidan

Som förlängning av vår egen organisation delar vi arbetsdagen med många andra. För att skapa delaktighet och knyta an till...

12 maj 2022

Söderenergis klimatbokslut 2021

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. För varje kg CO2e som vår...

29 april 2022

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling. Vår hållbarhetsredovisning är därför för...

26 maj 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

30 april 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

26 oktober 2020

Kraftvärmeskriften

KRAFTVÄRME. En berättelse om resurseffektivitet, hållbarhet och försörjningstrygghet. Vilka är kraftvärmens möjligheter...

11 maj 2020

Klimatbokslut 2019

Klimatbokslutet visar vårt gemensamma bidrag till att minska klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 934 900 ton CO2e inte...

Bio-CCS på Söderenergi med Karin Medin

Telge Nät - Värme skapas tillsammans

Energiföretagen Sverige - Vi måste cirkulera mera!

Söderenergi - Eco-smart energy (english subtitles)

Söderenergi - Klimatsmart Energi

Söderenergi - The story, being part of the ecocycle

WordPress Lightbox Plugin