Nyheter och press

RSS RSS-Flöde

Kontaktpersoner

Robert Tingvall VD Tel: 070 181 15 76
Camilla Koebe Hållbarhets- och kommunikationschef Tel: 070 555 11 55
Är du journalist, besök gärna vår företagssida på Notified.
19 februari 2024

Följ med på fältundersökning där Söderenergis bio-CCS-anläggning planeras

Vid ”rosa punkt 23T04GV” i slänten en bit från Igelstaverket sticker ett vitt plaströr upp ungefär en meter ovanför...

16 februari 2024

89 ton tungmetaller

Så mycket tungmetaller, främst bly, stoppades från att cirkulera i samhället under förra året. Att Söderenergi producerar...

31 januari 2024

Söderenergi lämnar yttrande om förordning som rör stöd för bio-CCS

Idag har Söderenergi lämnat ett remissyttrande om Energimyndighetens förordning och föreskrifter som rör stöd för bio-CCS...

5 januari 2024

Science Week 30 jan–1 feb 2024

En mötesplats för dig som vill verka för en hållbar framtid. Kom och inspireras av de bästa i branschen inom hållbar...

20 december 2023

Söderenergi väljer HPC-teknik för koldioxidavskiljning

Den 18 december fattade styrgruppen för Söderenergis bio-CCS-projekt det stora beslutet om vilken teknik som ska användas för...

19 december 2023

En julhälsning och julgåva från oss alla på Söderenergi

Samverkan kännetecknar oss som företag. Allt vi gör bygger på ett väl fungerande samarbete både internt och tillsammans med...

28 april 2023

Söderenergis klimatbokslut 2022

...

28 april 2023

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2022

...

12 maj 2022

Söderenergis klimatbokslut 2021

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. För varje kg CO2e som vår...

29 april 2022

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling. Vår hållbarhetsredovisning är därför för...

26 maj 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

30 april 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga...

Telge Nät - Värme skapas tillsammans

Energiföretagen Sverige - Vi måste cirkulera mera!

Söderenergi - Eco-smart energy (english subtitles)

Söderenergi - Klimatsmart Energi

Söderenergi - The story, being part of the ecocycle

Söderenergi - Vår historia, en del av kretsloppet

WordPress Lightbox Plugin