Klimatet kräver infångning av koldioxid

Vi vill bidra till att minska påverkan på klimatet. Ett sätt är att fånga in koldioxid och lagra den i berggrunden.

CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage) innebär att fånga in koldioxid och lagra den i berggrunden. För att klara de globala och nationella målen att nå klimatneutralitet kring år 2050 måste koldioxid tas bort ut atmosfären, detta för att kompensera för de utsläpp som inte helt kan elimineras. I nästan alla scenarier från FN, IPCC med flera är detta en förutsättning för att klara målen.

Genom att fånga in och lagra koldioxid från anläggningar eldade med biobaserade bränslen, skapas möjlighet till så kallade minusutsläpp. Detta kallas även Bio-CCS.

För fossila utsläpp från avfallsförbränning kan CCS komma att bli ett krav i framtiden. Att låta koldioxiden komma till användning, så kallad CCU, är ytterligare en variant. Det kan handla om tillverkning av bränsle eller andra produkter.

Igelstaverket har mycket bra förutsättningar för en CCS-anläggning. Vi har en stor bio- och avfallsbaserad produktion av värme och el, med tillgång till en egen Östersjöhamn. Tillsammans med andra aktörer i Stockholmsregionen finns även potential att finna en regional lösning.

I Norge förbereds investeringar i infrastruktur för att ta emot koldioxid per båt och sedan via pipelines föra ner den gasen i porösa bergarter djupt under havsbotten. Tack vare det stora djupet är trycket så stort att koldioxiden inte kan läcka ut och på sikt tas koldioxiden upp av bergarten och mineraliseras – en permanent och kostnadseffektiv lösning. Tekniken att avskilja och lagra koldioxid är beprövad och har tillämpats i över tjugo år.

Det är stora investeringar som ska till för att få till stånd CCS. En viktig utgångpunkt är att fjärrvärmekunderna inte ska drabbas av kostnaderna. Vad är det då som krävs?

  • Stödsystem som inkluderar direkt finansiellt stöd.
  • Regelverk som möjliggör handel med minusutsläpp.
  • Utvecklad marknadsplats för handel med minusutsläpp.
  • Certifiering av minusutsläpp.
  • Standardisering och samverkan för att uppnå kostnadseffektivitet.

Sidan uppdaterades senast: 3 november 2023 Kontaktperson för innehållet: Leif Bodinson
WordPress Lightbox Plugin