Klimatet kräver minusutsläpp av koldioxid

Minusutsläpp ger pluspoäng. Vi vill minska påverkan på klimatet. Ett sätt är att ta bort koldioxid ur atmosfären och flytta gaserna till tomma bergrum.

När CCS-tekniken baseras på biobaserade bränslen och avfall blir alla fjärrvärmekunder delaktiga i att inte bara reducera sin egen påverkan på klimatet utan även aktivt bidra till att ta bort koldioxid ur atmosfären – så kallade minusutsläpp.

CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage) innebär att fånga in koldioxid och lagra den i berggrunden. För att klara de globala och nationella målen att nå klimatneutralitet kring år 2050 måste koldioxid tas bort ut atmosfären, Detta för att kompensera för de utsläpp som inte helt kan elimineras. I nästan alla scenarier från FN, IPCC med flera är detta en förutsättning för att klara målen. Genom att fånga in koldioxid från anläggningar eldade med biobaserade bränslen och avfall och lagra dessa skapas möjlighet till så kallade minusutsläpp, det vill säga att koldioxid tas bort ur atmosfären.

Igelstaverket har mycket bra förutsättningar för en CCS-anläggning. Vi har en stor bio- och avfallsbaserad produktion av värme och el, med tillgång till en egen Östersjöhamn. Tillsammans med andra aktörer i Stockholmsregionen finns även potential att finna en regional lösning.

I Norge förbereds investeringar i infrastruktur för att ta emot koldioxid per båt och sedan via pipelines föra ner den gasen i porösa bergarter djupt under havsbotten. Tack vare det stora djupet är trycket så stort att koldioxiden inte kan läcka ut och på sikt tas koldioxiden upp av bergarten och bildar stabila karbonater. Tekniken att avskilja och lagra koldioxid är beprövad och har tillämpats i över tjugo år.

När CCS-tekniken baseras på bio- och avfallsbränslen blir alla fjärrvärmekunder delaktiga i att inte bara reducera sin egen påverkan på klimatet utan även aktivt bidra till att ta bort koldioxid ur atmosfären. Vi arbetar engagerat för att få lokala, regionala och nationella förutsättningar på plats för att etablera denna teknik.

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Leif Bodinson
WordPress Lightbox Plugin