Förbjud ny fossil plast. Vi behöver inte plasten. Plasten behöver oss.

Produktion och konsumtion av plastartiklar måste minska och då särskilt sådan som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. Vi anser att ny fossil plast ska förbjudas. Vi behöver inte plasten. Plasten behöver oss. 

Plast ingår i utsorterat material och i det gummi som vi energiåtervinner. Plast är inget nödvändigt eller önskat material för vår kraftvärmeproduktion. Däremot kräver plasten som inte är återvinningsbar ett miljömässigt och säkert omhändertagande. Och det sker bäst genom energiåtervinning.

Idag produceras det globalt mycket stora mängder plast. Nedskräpningen av sjöar, vattendrag och hav är ett enormt problem, inte minst för världens fiskbestånd. Mycket av den plast som idag cirkulerar i samhället kan eller bör inte materialåtervinnas. Det finns två viktiga skäl till detta. Det första är att det finns plast som av kvalitetsskäl inte kan materialåtervinnas. Redan i designstadiet är plasten uppblandad med metall, papper eller trä vilket försvårar materialåtervinningen.

Det andra skälet är att plast många gånger innehåller hälso- och miljöfarliga organiska föroreningar, såsom mjukgörare och bisfenoler men även tungmetaller, som absolut inte ska tillåtas cirkulera i samhället.

Eftersom deponering av brännbart avfall är förbjuden i Sverige så är energiåtervinning eller okontrollerad export av plast till länder med risk för oreglerad och hälso- och miljöfarlig hantering de enda alternativen. Effektiv energiåtervinning i Sverige är det bästa och mest hållbara alternativet eftersom energiinnehållet i plasten tas tillvara, risken för spridning av plast i miljön försvinner samtidigt som eventuella hälso- och miljöskadliga ämnen i plasten förstörs.

För att långsiktigt komma tillrätta med de problem som plasten orsakar måste åtgärder sättas in högre upp i avfallstrappan. Produktion och konsumtion av plastartiklar måste minska och då särskilt sådan som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. Vi anser att ny fossil plast ska förbjudas. Vi behöver inte plasten. Plasten behöver oss.

Tycker vi lika? Plast är ett problem. Finns i fisken, i haven, i naturen och i affären. Svårt att vänja sig av med. Men vi måste. 

 

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin