Hållbara transporter kräver korta beslutsvägar och längre lastbilar

Hållbart samhälle kräver hållbara transporter. Sverige är ett avlångt och transportintensivt land. Våra stora avstånd kräver lösningar där alla transportslag samverkar för att minimera klimatpåverkan och förbättra effektiviteten. En politisk helhetssyn och samverkan mellan myndigheter och transportörer är den enda vägen.

Utveckling av transportsystem ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle och utvecklingen behöver grundas på helhetssyn, långsiktighet och förutsägbarhet. Näringsliv, samhälle och ansvariga myndigheter måste gå i takt i planering och genomförande för att få uppnå denna genomgripande förändring.

Ny teknik som bidrar till ett minskat fossilberoende i transportsystemen och säkrad kapacitet för bil, båt och tåg är avgörande framgångsfaktorer. Det är därför angeläget att det riksdagsbeslut som finns om att införa BK4 (max 74 ton bruttovikt) verkställs. I dagsläget är tempot i genomförandet för lågt och planen så oklar att det i många områden inte går att investera i BK4 fordon. Osäkerheten är för stor. Möjligheten att köra med längre fordon (längre än 25,25 meter) på BK1 och BK4 ska också tas tillvara. Ju snabbare våra myndigheter agerar desto snabbare blir vi aktörer mer hållbara på vägarna.

Söderenergi är med och driver utvecklingen mot mer hållbara transporter. Vi efterfrågar effektivare lastbilar, längre och tyngre, som drivs med 100% biodrivmedel eller el. Söderenergi deltar i Projekt ”Elektrifierade vägtransporter Stockholm Syd” tillsammans med Södertälje Hamn och Södertälje Kommun. Den nya tekniken kräver ett ökat utbud av nya drivmedel. Vi efterfrågar klara spelregler på den framtida energimarknaden så att nödvändiga investeringar i exempelvis elnät och biodrivmedelsfabriker kan genomföras.

Söderenergi bidrar genom att dagligen trafikera sträckan mellan vår tågterminal i Nykvarn och Igelstaverket i Södertälje med en större lastbil med bruttovikt 98 ton, byggd på dispens, och 34 meter lång samt en traditionell på 64 ton och 25 meter lång. Båda drivs med 100 % förnybart drivmedel medan den större bär 50 % mer last och därmed reducerar antalet transporter med en tredjedel.

Söderenergi arbetar även för att kontraktera fartyg som drivs med LNG (flytande naturgas). Dessa fartyg beräknas kunna vara i drift 2023.

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Jan Steinle
WordPress Lightbox Plugin