Underlätta för hållbara transporter

En stor del av Söderenergis verksamhet handlar om logistik och transporter. Att minska utsläppen från dessa verksamheter är en viktig del i vårt klimat- och miljöarbete. Då krävs klimatvänliga bränslen på sjön, elektrifiering och mer effektiva vägtransporter.

Söderenergi omvandlar varje år cirka en miljon ton avfall från skogs- och återvinningsindustrier till energi. Transporterna till våra anläggningar sker med både båt, tåg och lastbil.

Söderenergi tar emot stora volymer bränsle som kommer på fartyg, dels till vår anläggning i Igelsta, och dels till andra hamnar som Oxelösund. Sjöfarten leder till utsläpp av bland annat svaveloxider, kväveoxider och koldioxid, och har därmed en stor klimat- och miljöpåverkan. Söderenergi ställer därför hållbarhetskrav i våra upphandlingar av sjöfrakt. Vi ser också över möjligheten att erbjuda landström för fartyg i vår egen hamn.

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige, och den tunga lastbilstrafiken genererar nästan 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år.

Söderenergi ställer krav på sina leverantörer – det ska vara hållbara transporter som går på el eller förnybara bränslen. Från Söderenergis järnvägsterminal i Nykvarn går transporterna på biodrivmedel. Sedan tio år medverkar Söderenergi i ett försöksprojekt med lastbilar tyngre än 74 ton, med lyckat resultat för både trafiksäkerhet och miljö. Och här hittar idag vi också en av de största lastbilarna i världen i sitt slag, som sedan 2020 går på dispens. Den väger 98 ton och är 34 meter lång, den bär 50 procent mer last och reducerar därmed antalet transporter med en tredjedel. Vi ser idag också över möjligheterna att använda eldrivna tyngre fordon.

Vi efterfrågar klara spelregler och satsningar på infrastruktur, och här kan våra beslutsfattare bidra genom att:

  • Säkra konkurrenskraftig tillgång till biodrivmedel i Sverige, för såväl tunga transporter som för sjöfart.
  • Satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur.
  • Möjliggöra för längre transporter.
  • Skyndsamt säkra investeringar i det lokala vägnätet så att det klarar tyngre transporter (mer än 74 ton).
  • Fortsätt den nationella forskningen om ännu tyngre och längre fordon (mer än 98 ton).

Sidan uppdaterades senast: 3 november 2023 Kontaktperson för innehållet: Jan Steinle
WordPress Lightbox Plugin