Avfallsaska, ett problem idag och en resurs i morgon

Vi stödjer och välkomnar återvinningsföretag som utvecklar förmågan att utvinna värdefulla salter och metaller ur avfallsaskan som idag deponeras. Vid förbränningen av samhällets avfall uppstår askor och rökgasreningsprodukter som en rest. Söderenergis målsättning är att dessa askor, liksom allt annat avfall, i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet och den cirkulära ekonomin. Vid förbränning av avfallet koncentreras olika salter och tungmetaller i askorna.  Tungmetaller av olika slag är hårt bundna i askorna men om halterna är höga klassas askorna som farligt avfall och ska deponeras på ett säkert sätt. Genom en säker deponering skapas förutsättningar för att kunna utnyttja deponin för att återvinna värdefulla salter och tungmetaller. Det pågår nu en utveckling där engagerade återvinningsbolag söker lösningar för att utvinna dessa salter och metaller ur askorna och därigenom också minska behovet av deponering. Söderenergi stödjer aktivt denna utveckling så att det som idag ses som ett problem kan bli en värdefull resurs imorgon.

Förr hade vi soptippar. Nu har vi askhögar. När vi gör energi av ditt avfall bildas askor som innehåller nyttor för framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 16 september 2020 Kontaktperson för innehållet: Jan Steinle
WordPress Lightbox Plugin