Avfallsaska en del i den cirkulära ekonomin

Vi stödjer och välkomnar utvecklingen för att utvinna värdefulla salter och metaller ur avfallsaskan som idag deponeras.

Cirkulär ekonomi handlar om effektiv och hållbar användning av jordens resurser. Man kan också säga att cirkulär ekonomi är ett modernare ord för kretslopp. Söderenergi, som producerar el och värme med avfall från skogs- och återvinningsindustrier, är en del i det cirkulära samhället.

Vid förbränningen av samhällets avfall uppstår aska; flygaska som fångas ur rökgaserna och bottenaska direkt från pannan. Söderenergis mål är att dessa askor, liksom allt annat avfall, i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.

Idag återvinns salter från askorna med ny teknik hos återvinningsbolag, och blir bland annat vägsalt och gödsel. Därigenom minskar behovet av deponering.

Från Söderenergis askor avskiljs varje år cirka 100 ton tungmetaller som tas bort från kretsloppet, en ”avgiftning” av samhället.

Det är viktigt att fortsätta utvecklingen för att hitta fler användningsområden för Söderenergis restprodukter som bottenaska och slagg. Regelverken bör utvecklas så att de inte motverkar utvinning och återanvändning. Då kan deponier användas som ”gruvor” och åtgången av jungfruliga resurser minskar.

Sidan uppdaterades senast: 3 november 2023 Kontaktperson för innehållet: Jan Steinle
WordPress Lightbox Plugin