För ett hållbart samhälle. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll. Få en inblick i vad vi gör och hur klimatsmart energi fungerar. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i vår verksamhet, från rening av utsläpp till vilka bio- och returbränslen vi använder och hur de handlas upp.