El och värme för ett hållbart samhälle

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll.

Få en inblick i vad vi gör och hur klimatsmart energi fungerar, se vår film.

Det är inte klokt hur många lastbilar vi måste köra, för att minska våra utsläpp av CO2

 

Vi är bättre än naturen på att ta hand om ert avfall


   

För 40 år sedan gick vi under jorden för miljöns skull


Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i vår verksamhet, från rening av utsläpp till vilka bio- och returbränslen vi använder och hur de handlas upp.

Ta del av vår årsredovisning 2015