För ett hållbart samhälle. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll. Få en inblick i vad vi gör och hur klimatsmart energi fungerar, se vår film. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i vår verksamhet, från rening av utsläpp till vilka bio- och returbränslen vi använder och hur de handlas upp.

 

 

Vår årsredovisning för 2016

Vill du ta del av Söderenergis finansiella resultat, utveckling, nyckeltal och viktiga händelser. Du hittar årsredovisningen här.

 

Klimat- och resursbokslut
Hur påverkar Söderenergis miljötjänst klimatet och jordens resurser? Under året har vi gjort två viktiga bokslut.