Se filmen från Almedalen

Svensk fjärr- och kraftvärme bidrar med miljö- och klimatnyttor som under lång tid varit outforskade och okända. Söderenergi har därför kartlagt sin miljöpåverkan med syfte att ge ut ett verifikat till sina bränsleleverantörer. Verifikatet redovisar nyttorna av bolagets energiåtervinning.

I Almedalen presenterade Söderenergi tillsammans med ett antal branschkollegor ett nytt initiativ för att med verifikat tydliggöra fjärrvärmens miljö- och samhällsnyttor – för ökad transparens och miljöansvar i avfallstrappan. Läs nyheten

 

 

För ett hållbart samhälle. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll. Få en inblick i vad vi gör och hur klimatsmart energi fungerar. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i vår verksamhet, från rening av utsläpp till vilka bio- och returbränslen vi använder och hur de handlas upp.