80 ton bly hamnade inte i naturen

Vi avgiftar samhället. Under 2021 avskilde och omhändertog Söderenergi drygt 105 ton av de otrevliga tungmetallerna arsenik, kadmium, krom, kvicksilver och bly. Den största andelen stod bly för, med hela 80 ton. Främst kommer bly från gammal målarfärg, som kan finnas i returträ som används för energiåtervinning.

Energiåtervinning används för det avfall som inte kan eller bör återvinnas. Vi vill inte ha tungmetaller som cirkulerar i naturen. Ragn-Sells tar hand om våra askor och ser till att de hanteras på rätt sätt.

I förra veckan släppte Söderenergi sin års- och hållbarhetsredovisning. Där beskriver vi vår Miljötjänst, som vi delar upp i fyra nyttor: effektiv energiåtervinning av avfall, avgiftning av avfall, resurshushållning och samlad klimateffekt.

Ladda ner rapporten

Sidan uppdaterades senast: 5 maj 2022 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin