Den största, tyngsta och längsta lastbilen du någonsin sett

Har du också kört förbi vårt jättestora ekipage och är nyfiken på vad vi håller på med? Hur kan större, tyngre och längre vara bättre? Det stora ekipaget är ett test för att utröna hur effektiva fordon påverkar klimatutsläpp, trängsel och vägslitage. Den här typen av lastbilar kallas för högkapacitetstransporter.

Se SVTs senaste reportage ”Åk med i Europas längsta och tyngsta lastbil

Allt handlar om effektivitet.

Lastbilen väger 98 ton och är 34 meter lång. Ju större fordonet är desto mer får vi med varje gång vi kör. En normal lastbil hade vägt ungefär 60 ton. Genom att lägga till en mittsektion, en link, blir bilen hela 34 meter lång. Ekipaget har tolv hjulaxlar och består av dragbil, dolly, link och trailer.

Vår stora koloss lastar 70 procent mer än en vanlig. Det innebär att antalet transporter minskar med en tredjedel. Det är en effektivitetsvinst som förmodligen också är klimatsmart. Dessutom minskar antalet lastbilar som är ute i trafik.

Bilen är dessutom fossilfri.

Lastbilen kör restprodukter från skogsindustrin och returträ. Allt blir till värme och el på Igelstaverket. Bränslet vi använder är HVO, ett fossilfritt och förnybart drivmedel. Till år 2030 ska utsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70 procent. Vi tror att elektrifiering kommer att vara viktig i omställningen. Vi är med på den resan – men vi kan minska utsläppen här och nu med färre men större fordon.

Detta är ett försök.

Lastbilen är en innovation. Försöket genomförs tillsammans med Skogforsk och Scania. Trafikverket har gett oss dispens för att köra så tungt och långt på de i övrigt vanliga vägarna mellan tåg- och bränsleterminalen i Nykvarn och Igelstaverket. Under fyra år ska vi lära oss så mycket vi kan om hur ett så effektivt fordon minskar utsläpp, minskar vägslitage och minskar trafik.

Bidrar till trafiksäkerhet.

Forskningen visar att de vanligaste olyckorna där en lastbil är inblandad är mötesolyckor där personbilar kommit över i mötande fil. Det betyder att antalet lastbilsfronter i trafiken är en faktor för hur trafiksäkra våra vägar är. Ett ekipage som vårt, som ersätter flera mindre, bidrar på så sätt till bättre trafiksäkerhet. Dessutom har studier av längre fordon visat att de inte är farligare att köra om.

 

Vill du veta mer om högkapacitetstransporter? Läs mer här

 

Sidan uppdaterades senast: 17 januari 2023 Kontaktperson för innehållet: Olle Ankarling
WordPress Lightbox Plugin