19 februari 2019

Igelsta kraftvärmeverk – Söderenergi

Igelsta kraftvärmeverk

Fotograf: Florian Sander

Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk finns i Södertälje.