28 maj 2024

Almedalen – ja vi är på plats för att prata plast

Söderenergi medverkar i Almedalen även i år. Tillsammans med företrädare för flera branscher som har samma mål: att öka återvinningen och få bort den fossila plasten.

Fjärrvärmen står för cirka 7 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Och över 90 procent av utsläppen uppskattas komma från fossil plast i avfallet som förbränns. Hos Söderenergi står plasten för 9 procent i bränslemixen. Och den finns i det utsorterade verksamhetsavfallet som inte kan eller bör återvinnas.

Mängden fossil plast som går till energiåtervinning behöver minska. Vad är det då som behöver göras?

  • Minska konsumtionen och mindre fossil plast på marknaden.
  • Lägg betalningsansvaret för utsläppen på dem som sätter plast på marknaden. Det ska inte belasta fjärrvärmekunderna.
  • Ställ krav på de som använder plast, rapportering av plastavfall och koldioxidavtryck, eventuellt kvotplikt.
  • Uppdatera certifiering med verksamheters plastavfall (motsvarande klimatpåverkan).
  • Ändra designen på produkter som innehåller plast, så att de går att återvinna.
  • Öka sorteringen.

Det går sannolikt inte att få bort all plast trots satsningar, därför kommer det också krävas infångning av fossil koldioxid, CCS. Det är också viktigt att notera att det finns fördelar med förbränning av plast. För att hantera riskavfall från till exempel sjukvården behöver vi fortsatt använda oss av förbränning.  En annan viktig aspekt är att energiåtervinningen minskar mängden mikroplaster som annars riskerar att förorena våra hav.

Se programpunkten i Almedalen Alla pratar plast – hur kan olika branscher samverka för minskad klimatpåverkan?
Tisdag 25 juni kl 14:45 – 15:30 vid Hållbarhetsarenan, Teaterskeppet.

Vi ses tillsammans med Tekniska verken Linköping, Stockholm Exergi, Mälarenergi, och Karlstads Energi samt Avfall Sverige. Seminariet kommer att livesändas via https://sustainableinnovation.se/hallbarhetsarenan/