14 augusti 2023

Ansträngt läge på bränslemarknaden

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina skakade rätt omgående om läget på vissa bränslemarknader för kraftvärme och fjärrvärme. Det är fortsatt en utmaning att fylla på portföljen, framför allt när det kommer till skogsavfall och returträ. Precis som andra energibolag jobbar Söderenergi hårt för att fylla lagren inför vintern. Vår bränslechef förklarar hur Söderenergi hanterar situationen.

Situationen i Europa fortsätter att påverka bränslemarknaden både avseende tillgång och priser. Tidningen Energi har intervjuat Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi. Läs artikeln ”Så hanterar Söderenergi det tuffa bränsleläget

 

Söderenergi hanterar och energiomvandlar årligen cirka tre miljoner kubikmeter skogsbränslen och utsorterat verksamhetsavfall. Under 2022 stod för 99,5 % av vår totala energiproduktion av förnybara och återvunna bränslen här kan du läsa mer.