17 december 2018

Årets julgåva går till projektet ”Rädda haven”

Vi har i år valt att skänka årets julgåva från medarbetarna till Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete.

RÄDDA HAVEN

 

Engagemang för våra vatten

Vi är med i Svealands kustvattenvårdsförbund sedan ett 10-tal år. Söderenergis utsläpp till kustområdet är mycket begränsade men vill som regional samhällsaktör bidra till att förbättra vår miljö. Vi nyttjar ju också Östersjön för våra bränsletransporter.

Syftet med vattenvårdsförbundet är att öka kunskapen om våra kustvatten och bedriva undersökningar av vattenkemi och växt- och djurliv i kustområdet, sprida denna kunskap och driva på åtgärder för att förbättra miljön längs våra kuster.

Andra medlemmar i förbundet är kommuner, statliga och regionala myndigheter samt större företag i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län. Är du intresserad av att veta mer, gå in på deras hemsida.