30 juni 2018

Besök oss i Almedalen den 3 juli

Tillsammans med 2050 genomför vi ett seminarium under rubriken ”Håll Europa rent”. Vi diskuterar nyttan med cirkulär samverkan och hur vi adresserar kostnader, risker och ansvar i avfallstrappan. Välkomna!

Beskrivning av samhällsfrågan

En cirkulär europeisk ekonomi förutsätter hållbar avfallshantering. När avfall minimerats och material återvunnits ger avfallsförbränning el, värme och andra miljötjänster. En ny rapport visar hur dessa samhällsnyttor kan värderas i syfte att stödja beslutsfattande i politiken och på marknaden.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Avfallsförbränningens samhällsnyttor förbises i mångt och mycket i dagsläget, trots hög resurseffektivitet, större tillgång till förnybar energi, minskad deponi samt minskade totala utsläpp. Genom att istället värdera avfallsförbränning, där miljörisker kontrolleras, utifrån den totala miljönyttan för samhället tydliggörs dess betydelse i den cirkulära ekonomin. I en ny rapport värderas i ett första steg samhällsnyttan med avfallsförbränning ur miljösynpunkt. På seminariet beskrivs möjligheten att tillämpa modellen på fler steg i avfallstrappan och utifrån ett europeiskt perspektiv. Näringslivsföreträdare, politiker och intresseorganisationer diskuterar hur en cirkulär ekonomi kan gynnas om politiken och marknaden bättre tar tillvara på den faktiska miljönyttan i avfallskedjans olika steg.

Hoppas vi ses i Almedalen! ”Håll Europa rent” den 3 juli  kl.11:00 – 12:15.

Medverkande:
Per Larhed, Kommunikationschef, Söderenergi
Anders WijkmanStyrelseordförande, Återvinningsindustrierna
Lena Bruce, Affärsutvecklare, Sveaskog
Isadora Wronski, Internationell projektledare, Greenpeace
Erik Lindroth, Miljödirektör, TetraPak Nordics
Karl Andersson, Vd och grundare, Matsmart
Kajsa Hedberg, Vd SRV återvinning AB
Håkan Karlsson, Vd, Telge Nät
Nils Westling, 2050
Moderator: Mikael Karlsson, 2050

Arrangörer: 2050, Söderenergi
Praktisk info hittar du här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48247