18 juni 2021

Flygfoto över Igelstaverket och del av hamnens område_1