23 juni 2023

Brand i Fittjaverket

Under lördagen uppstod en mindre brand i Fittjaverket, med viss rökutveckling. Räddningstjänsten larmades strax efter kl 10 och lämnade runt kl 12 då ingen risk för spridning fanns.

Branden uppstod i ett så kallat strumpfilter, filter av textil som används för att sila det träpulver som används vid värmeproduktion. Anläggningen är under revision, lokalerna är tomma och underhållsarbete sker. En utredning pågår för att ta reda på vad som orsakade branden. Läget är under kontroll, och Söderenergi kommer att ha extra bevakning på plats under det kommande dygnet. För mer information, kontakta kommunikationschef Camilla Koebe.