1 september 2022

Byggstart för ny pumpstation i Almnäs

Ökat tryck på hållbar fjärrvärme. Nu är vi på Söderenergi tillsammans med Telge Nät i gång med byggandet av en pumpstation i det nya logistikområdet Stockholm Syd.

Till sommaren 2023 står det klart och ger lokalt producerad klimatsmart och effektiv värme till fler. Energiomställningen gör att efterfrågan av fjärrvärme ökar i mycket snabb takt. Nu säkerställer vi att fjärrvärmen förstärks, en del av att försörja nyetableringen av företag i nya logistikområdet.

I samverkan för ett hållbart och cirkulärt samhälle, i dag och i framtiden.

Söderenergis projektledare tillsammans med byggledaren och Telge Nät.